Flytter psykisk syke ut på landet

ALNA (NRK): Psykisk syke og rusa personer skal ikke lenger bo side om side med barnefamilier i kommunale boliger. Nå skal de flyttes ut i egne leiligheter langt fra naboer.

Modulboliger på Arveset gård på Alna

Slik skal det se ut når de 15 boligene på Arveset gård på Alna i Oslo står ferdig til våren. Boligene skal bli hjem til folk som sliter med psykiske problemer og rusavhengighet.

Foto: Boligbygg Oslo KF

På Arveset gård på Alfaset er arbeidet i gang med å sette opp modulhus som skal bli hjemmet til 15 personer som sliter med både rus og psykiatri.

Den sju mål store tomta ligger landlig til og det er langt til neste nabo.

– Dette er et tilbud til de som sliter med rus og psykiatri . Denne type mennesker ønsker å bo litt for seg selv, så vi er ikke bekymret for at de vil føle seg isolert her, sier Eirik Øymoen i Boligbygg som eier tomta.

Skal tåle hard bruk

Modulbygg settes opp på Alfaset

Arbeidet med å sette opp de 15 modulbyggene er i gang.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Modulhusene er på rundt 30 m2 og er lagd for å tåle hard bruk. Alle rom har baderomspanel og sluk i gulvet På badet er doen lagd av stål.

I hovedhuset på gården vil det være en personalbase med fagfolk fra bydelene. Det er de som har ansvaret for å følge opp beboerne,som alle har spesielle behov.

Bor ved siden av barnefamilier

I dag bor mange rusavhengige og folk med psykiske problemer i kommunale bygårder der det også bor barn.

Akkurat hvor mange det er snakk om, vet ikke kommunen. Den siste oversikten fra 2001 viste at 5000 barn lever i leiligheter der det er dagligdags med bråk, brukte sprøyter og trusler.

Sosialbyråd Øystein Søreide Eriksen

Sosialbyråd Øystein Søreide Eriksen sier flere tilpassede boliger skal bygges i Oslo. Det er behov for 300 boliger for personer med psykisk sykdom og rusavhengighet.

Foto: Dina Johnsen / NRK

– Vi tror slike modulhus som vi setter opp her på Arveset vil være positivt for disse barna, sier sosialbyråd Øystein Søreide Eriksen. Han tror bygårder i Oslo som har slitt med bråk og uro vil få det bedre når personer som sliter blir flyttet vekk og får en tilpasset bolig.

Stort behov

Prosjektet på Alfaset, som har en prislapp på 23 millioner kroner, er bare starten. Kommunen ønsker å bygge flere slike boliger, for behovet er stort.

I en boligbehovskartlegging fra i fjor, kommer det fram at Oslo trenger flere enn 300 boliger for denne målgruppen.

Det er bydelene i Groruddalen som bestemmer hvilke 15 som skal få plass i de nye boligene på Alfaset.

Til våren skal det første flyttelasset være på plass.

– Vi håper beboerne vil få hjelp her slik at de på sikt kan bo i vanlige boliger, sier Søreide Eriksen.