Flere tusen bilister protesterte mot økt bomavgift

Bompengeøkningen har ført til et stort engasjement og mange diskusjoner, både blant bilister og gående. Politiet anslår at rundt 3000 demonstranter møtte opp.

VIDEO: Se et sammendrag av demonstrasjonen. Initiativtaker bak demonstrasjonen Cecilie Lyngby og talsperson for Miljøpartiet De Grønne Rasmuss Hanson er intervjuet.

For en måned siden ble bompengeavgiften i rushtiden i Oslo økt med 19 kroner til 54 kroner for bensinbil og med 24 kroner til 59 kroner for dieselbiler.

Det har ført til at færre velger bil til jobb, og at folk i større grad velger å kjøre tidligere på morgenen, før den ekstra avgiften slår inn klokken 06.30.

Men ikke alle er like fornøyde med økningen, og de har derfor samlet seg for å arrangere en demonstrasjon mot bompenger Oslo sentrum.

– Vi er ikke imot miljøet eller å betale avgifter for bilene og de utslippene vi har. Vi er imot den raske og drastiske økningen av avgiftene. Det er et innhugg i privatøkonomien til veldig mange familier, sier en av initiativtakerne, Cecilie Lyngby.

Hun reagerer først og fremst på hvor raskt avgiftene ble innført, og mener denne økningen og de planlagte 55 nye bomstasjonene i Oslo ikke burde innføres før i 2020.

– Da hadde folk hatt tid til å skaffe seg elbil, sette opp ladestasjoner og slike ting, for dette gir store konsekvenser for veldig mange, sier hun.

Lyngby håpet så mange som 11 000 mennesker ville møte opp på Rådhusplassen onsdag klokken 16.00. På facebook hadde over 6000 varslet at de vil møte opp.

Politiet på stedet anslår at rundt 3000 personer møtte opp på Rådhusplassen. Etter rundt 30 minutter forflyttet hele folkemengden seg til foran Stortinget, der fortsatte demonstrasjonen.

Bompengeavgift

Flere hadde tatt med seg demonstrasjons-plakater.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK
Bompenge-deminstrasjon

En stor folkemengde møtte opp foran Rådhusplassen.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK