FFK får irettesettelse fra forbundet

Mens klubbøkonomien i norsk fotball er styrket, er resultatet for FFK motsatt.

Pressekonferanse FFK

Carl Anders Følstad og Gunnar Umbach Hansen orienterte i mai om den økonomiske situasjonen i klubben. Den er alt annet enn god. Nå får klubben en irettesettelse av fotballforbundet.

Foto: Kamilla Emilie Svendsen / NRK

– Noen klubber i Tippeligaen driver ikke bærekraftig, selv om alle har vist bedring med unntak av Fredrikstad. De får en irettesettelse for brudd på handlingsplanen klubben er underlagt. For Adeccoligaen totalt sett har utviklingen vært god, sier fotballpresident Yngve Hallén til fotball.no.

Norges Fotballforbund og klubblisensnemnda presenterte i dag regnskapstallene innrapportert av klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen per 30. desember 2011.

Haugesund, Strømsgodset, Ålesund fikk alle toppkarakter under presentasjonen.

LES OGSÅ:

Styrer mot millionunderskudd

– Dette er i forhold til klubbens økonomi per 1.1 2012. Vi har gjort mye for å rette opp det. Situasjonen er vesentlig forbedret siden nyttår, sier styreleder i FFK Sport AS, Knut Anders Følstad til NRK.no.

Dersom FFK fortsatt ligger dårlig an ved neste halvårsregnskap, så risikerer klubben poengtrekk.

– Jeg mener vi ligger godt an. Vi jobber hele tiden for å få ned kostnadene, øke inntektene og bedre økonomien, sier han.

FFK Sport AS opplyste på en pressekonferanse 21. mai at de styrer mot et underskudd på 8,4 millioner kroner i 2012.

Det er to millioner bedre enn forrige prognose, som ble lagt frem i mars, på 10,4 millioner.

Samtidig har klubbens sponsorinntekter sunket med 10–15 prosent. Styreleder i FFK Sport AS, Carl Anders Følstad ga den brede mediedekningen av den såkalte Piiroja-saken mye av skylden for sponsorsvikten.

– Vi har hatt denne saken hengende over oss i snart tre år, og når halvparten av presseoppslagene om klubben dreier seg om Piiroja-saken, så er ikke det noe som gir godt omdømme, sa han på pressekonferansen.

LES OGSÅ:

Økte inntektene med 47 millioner

Samlede tall viser at toppklubbene på herresiden økte inntektene med 47 millioner kroner fra 2010 til 2011, mens utgiftene gikk ned med 51 millioner kroner i tilsvarende periode. Det gir et forbedret resultat på 98 millioner kroner.

I Tippeligaen er det tre klubber som nå er plassert i kategori 3 – en kategori som kjennetegner klubber med en sunn økonomi, samtidig som fem klubber er plassert i kategori 1.

Disse klubbene er eller vil bli underlagt en handlingsplan. Det gjelder Fredrikstad, Lillestrøm, Odd Grenland, Sandnes Ulf og Sogndal

LES OGSÅ:

Handlingsplanen inneholder tidsfrister

Basert på poengene hver enkelt klubb oppnår i forhold til økonomiske nøkkeltall i det finansielle oppfølgingssystemet, blir klubbene plassert i kategori 1, 2 og 3.

Klubber som er i kategori 1 er pålagt å utarbeide en handlingsplan som skal godkjennes av klubblisensnemnda.

Handlingsplanen vil inneholde tidsfrister for når ulike delmål i handlingsplanen skal være oppnådd, og brudd på handlingsplanen kan medføre alt fra irettesettelse, poengtrekk og tilbakekalling av lisens.