Får penger for å kartlegge rasisme

OMOD og NOAS får 200.000 kroner hver for å kartlegge rasisme i det offentlige.

Knut Storberget og Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i OMOD

Justisminister Knut Storberget og Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i OMOD.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering og Norsk organisasjon for Asylsøkere får begge 200.000 kroner for å kartlegge rasisme i det offentlige.

- Vi har bevilget et ekstratilskudd til retthjelpsvirksomheten til OMOD og NOAS på 200.000 kroner hver. Det er først og fremst fordi vi ønsker at de skal komme med innspill i forhold til evalueringen av Spesialenheten for politisaker, og de saker som har versert i media i den siste tid, sier Storberget.

Obiora-saken aktualiserte evaluering

Eugene Ejike Obiora
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Pengene får de fra Justisdepartamentet - blant annet etter episoden i Sofienbergparken, der en skadd norsk-somalisk mann ble forlatt av ambulansepersonell.

- Det er særlig debatten rundt Obiora-saken i Trondheim som har aktualisert den evalueringen departementet i lang tid har ønsket å gjøre av Spesialenheten, sier justisministeren.

- Jeg synes det er viktig at vi får med oss de erfaringene som OMOD og NOAS har, i forhold til påstander om at politietaten diskriminerer innvandrere, sier han.

Vil ha innspill om rasisme

Justisministeren håper organisasjonene kan kaste lys på erfaringer innvandrere har i møte med politiet.

- Vi har gitt dem et oppdrag. De skal samle materealet de sitter på, og gi oss generelle innspill i forhold til hvordan de oppfatter situasjonen. Vi vil også ha eksempler på enkeltsaker, slik at evalueringen blir best mulig, sier Storberget.

- Disse organisasjonene gjør en veldig god jobb i forhold til enkeltsaker, der de driver konkret rettshjelpsvirksomhet. OMOD har pekt på at de har for lite ressurser til å fortsette dette arbeidet. Det er veldig uheldig om man stanset dette nå, for vi har behov for at de gir oss innspill.

Vil øke tilliten til politiet

Det er fremdeles ikke avgjort hvordan evalueringen av Spesialenheten for politisaker skal foregå.

- Nå skal vi ha et møte med flere organisasjoner, og bli enige om hva slags oppdag vi skal gi de som skal evaluere Spesialenheten. Evalueringen vil begynne neste år, sier Storberget.

- De skal se på muligheten til å klage på politiet, også der det er kritikkverdige forhold som ikke er straffbare. Jeg håper at denne runden vil gi oss gode innspill til hva vi skal gjøre for å øke tilliten til politiet, i de grupper der tilliten er truet, sier Storberget.