Hopp til innhold

Får ikke røyke heroin på sprøyterom

De kan sette en sprøyte med heroin, men ikke røyke den. Helseminister Bent Høie vil at sprøyterommet kun skal være for sprøyter.

Sprøyterom

NEI: Det er i dag bare Oslo som har sprøyterom. Helseministeren vil ikke at rommene skal brukes til å røyke heroin.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Bent Høie, Høyre

SIER NEI: Helseminister Bent Høie.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix
Jan Bøhler

PARADOKS: Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, mener det er et paradoks at helseministeren sier nei.

Foto: Stortinget

Det var den rød-grønne regjeringen som kom med forslaget, som hadde til hensikt å forebygge overdoser. Forslaget har fått støtte fra en rekke fagmiljøer.

Men, Høie setter foten ned.

– Det å åpne opp for å legalisere røyking av heroin på sprøyterommet vil bare innebære at vi lager sprøyterommet til et sted der det blir lovlig å bruke narkotika, som ellers i samfunnet er forbudt, sier helseministeren.

Har lyttet til politiet

Det vakte oppsikt da tidligere helseminister Jonas Gahr Støre forslo å åpne for røyking av heroin i sprøyterom.

De siste årene har tallet på overdosedødsfall ligget på mellom 250 og 300 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norge har over lang tid ligget på overdosetoppen i Europa. Den utbredte sprøytebruken blir sett på som en av årsakene til dette.

Røyking er mindre farlig en sprøyter, og hensikten med å åpne for røyking av heroin på sprøyterommet var å forebygge smitte, infeksjoner og overdosedødsfall.

– Jeg er helt enig i at det er positiv å få sprøytenarkomane over til det å røyke, og det vil jo å være en del av den overdosestrategien som vi nå skal legge fram. Men det må vi gjøre på måter som når de som er sprøytenarkomane og ikke bare den lille gruppen som går på sprøyterommet, sier Høie.

Mange av høringsinstansene har støttet forslaget til Støre.

– Hvorfor har du ikke lyttet til de høringsinstansene som var positive til forslaget?

– Jeg har lyttet til andre høringsinstanser som også har greie på dette, blant andre Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, politiet og psykologforeningen. Det er både sterke -faglige, -juridiske og bruker-organisasjoner har advart mot forlaget. sier Høie.

Et paradoks

Det er i dag bare Oslo som har sprøyterom. Det var et flertall i bystyret som tok initiativ til å endre loven og tillate røyking.

Oslo kommune har allerede brukt 250.000 kroner på å bygge et eget heroinrøykerom i Oslo. Det stod ferdig for bare få uker siden, ifølge aftenposten. Nå spørs det om det noen gang vil bli brukt.

Leder i Oslo Arbeiderparti mener helseministerens nei, er et paradoks.

– Det er jo rart at det verste alternativet, å sette sprøyter, skal være lov der. Men det skal ikke være lov å gjøre det som gir mindre fare for overdose, nemlig å røyke heroin, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler.

Han får støtte av legeforeningen, som var blant høringsinstansene som ikke ble lyttet til.

– Jeg hører at helseministeren sier han har valgt å lytte til andre høringsinstanser i denne saken. Vi har sagt tydelig at vi tror forslaget har en positiv effekt når det gjelder å hjelpe de tyngste brukerne, sier leder i Norsk legeforening, Hege Gjessing.