Får ikke flytte hjem før etter nyttår

De 13 beboerne som ble evakuert etter et jordras i Rakkestad får først flytte hjem neste år.

Jordras i Rakkestad

Beboerne i to nærliggende bygninger får ikke flyttet hjem før neste år.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Fredag formiddag gjennomførte Norges Geotekniske Institutt (NGI) boringer i grunnen der det gikk et jordras i Rakkestad 1. juledag.

Undersøkelsene skal gi svar på om leirmassene som ligger under jordoverflaten er stabile. Men det kan drøye med å få svarene man er ute etter.

– NGI vil analysere jordprøvene over nyttår, sier leder for teknisk avdeling i Rakkestad kommune, Bernt Henrik Hansen.

Ingen ny bevegelse i jorden

Bernt Henrik Hansen

Teknisk sjef i Rakkestad kommune, Bernt Henrik Hansen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Dermed får ikke de 13 beboerne som har blitt evakuert fra et leilighetskompleks og et bolighus i nærheten av skredet flytte hjem i år.

– Det vil dessverre ikke være aktuelt for beboerne å få flytte tilbake før NGI får gjort ytterligere vurderinger og vi får gjort sikringstiltak på nyåret. Slik vi vurderer dette nå gjelder dette begge husene, sier Hansen.

Rakkestad kommunene holder fremdeles rasområdet under oppsikt for å følge en eventuell utvikling i skredet.

– Vi holder området døgnkontinuerlig under observasjon, foreløpig med fire timers intervaller. Situasjonen er uforandret, det er ingen bevegelse.

Les også:

Kan være flere årsaker til raset

Jordras i Rakkestad

Deler av grunnmuren til en garasje på stedet raste ut.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

1. juledag ble ti personer evakuert fra et leilighetskompleks i Mjørudgata i Rakkestad etter et jordras. Raset rev med seg deler av grunnmuren til en garasje på stedet.

Fredag formiddag valgte politiet i samråd med kommunen og geologene også å evakuere en familie på tre personer fra et bolighus i nærheten.

Årsaken er de store nedbørsmengdene som er varslet i området de neste to døgnene.

Biotekniker Håkon Heyerdahl i NGI forteller at det kan være flere årsaker til at jordmassene raste ut 1. juledag.

– De naturlige massene er antatt sensitiv leire. Nå gjør vi en del boringer for å finne ut akkurat hvilken type leire vi har, hvor kvikkleiren eventulet begynner og slike ting. I tillegg har vi antakelig en del fyllmasser også på kanten av skråningen. Det er ikke uvanlig at det fylles ut en del for at folk skal få større tomt, blant annet.

Se video fra undersøkelsene på skredstedet her:

NGI og Rakkestsad kommune tok boreprøver av jordmassen etter jordskredet i Rakkestad 1. juledag.

Reporter: Shemsi Bunjaku. Foto/redigering: Birger Kjølberg.