Kommunen vil fjerne to bygg fra rastomta

Arbeidet med å sikre rasområdet rundt Mjørudgata i Rakkestad starter etter nyttår.

Jordras i Rakkestad

Rakkestad kommune ønsker å rive garasjen som mistet deler av grunnmuren etter et jordras i Mjørudgata.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Rakkestad kommune vil fjerne en del fyllmasse og to bygninger på området der det gikk et jordras 1. juledag, forteller teknisk sjef i Rakkestad, Bernt Henrik Hansen.

– Vi vil rive to av bygningene som er utsatt. Det er en garasje og et gammelt, fraflyttet hus hvor fundamentet har forsvunnet ut, sier han.

13 mennesker evakuert

Sjekker området etter jordskred

Også dette gamle bolighuset vil trolig bli revet etter nyttår.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

De siste undersøkelsene som er gjort på området viser at det er bevegelse i de øverste jordmassene, men at det ikke er noe som tyder på at det skal gå et større ras.

– Vi har vært redde for de sensitive massene som ligger omtrent fem meter ned i bakken. Hvis de hadde vært i bevegelse, så kunne vi fått et større ras. Slik som det ser ut nå skjer det noe utsklidning på toppen, men det ser ikke ut som at det skal skje noe større, sier Hansen.

10 personer ble evakuert fra et leilighetskompleks i Mjørudgata etter at jordraset gikk.

Onsdag 27. desember ble ytterligere tre personer evakuert fra et nærliggende bolighus.

Les også:

Prioriteres etter nyttår

Bernt Henrik Hansen

Teknisk sjef i Rakkestad kommune, Bernt Henrik Hansen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Beboerne får ikke flytte hjem før de forebyggende tiltakene på tomta er gjennomført.

– Vi ønsker å være helt sikre på at det ikke er bevegelse i massene lenger ned. Det betyr at geologene må sjekke jordprøvene ytterligere før beboerne kan få flytte hjem igjen.

Dette arbeidet vil starte så raskt laboratoriet til Norges Geotekniske Institutt åpner over nyttår.

– Da vil arbeidet med å få gjennomført flere analyser, og fjerne fyllmassene ha prioritet. Mye er nok gjort i løpet av den første uka, sier Hansen.