Faktisk.no: Syklister kan sykle flere i bredden

Et Facebook-innlegg om at syklister ikke kan sykle flere i bredden hvis man hindrer øvrig trafikk, er spredt 14.000 ganger. Men trafikkreglene sier ikke noe om dette.

Syklister

Faktasjekken viser at syklistene kan sykle flere i bredden, og de må heller ikke bruke gang- og sykkelfeltet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Facebook-bilde

Dette bildet har blitt spredt på Facebook.

Foto: SKJERMDUMP/FACEBOOK

Faktisk.no har sjekket påstanden om at syklister ikke har lov til å sykle flere i bredden, og konkluderte med at dette er feil. Regelverket sier nemlig kun at man skal ferdes hensynsfullt i trafikken.

Påstanden ble sjekket etter at et bilde har spredt seg i sosiale medier. Der står det at man ifølge Trafikkreglene § 12.4 ikke kan sykle flere i bredden hvis dette hindrer øvrig trafikk.

Bildet har så langt 14.000 delinger på Facebook.

– Det dreier seg ikke nødvendigvis om hva som er lov eller ikke, men heller hva som er hensiktsmessig i det aktuelle trafikkbildet. Jeg syns syklistene kan sykle to i bredden hvis det er plass til det, også kan de ta hensyn til bilistene og legge seg bak hverandre hvis det er nødvendig, sier Jan Henrik Lund, som er nestleder i Syklistenes Landsforening.

– Følg trafikkreglene

Han mener både bilister og syklister bør bli bedre til å ta hensyn til hverandre i trafikken.

– Det viktigste er at vi følger trafikkreglene. Det er en utfordring at både bilister og syklister ikke gjør det.

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg trafikk

Paal-Gunnar Mathisen mener både bilister og syklister må bli bedre på å samarbeide i trafikken.

Foto: Trygg trafikk

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg trafikk Østfold er enig med Lund i at begge har et forbedringspotensial.

– Det er syklistene som taper i et sammenstøt. Det er rått parti hvis man snakker om en to tonns bil mot en sykkel på ti kilo. Det er noen som ikke er godt nok kjent med regelverket, og er mest opptatt av seg og sitt. Disse skaper unødvendig farlige situasjoner. Det er nok av tullinger i trafikken, sier han.

Halvannen meter avstand ved forbikjøring

Samtidig som syklistene kan kjøre flere i bredden, skal også bilistene holde god avstand til syklistene. Man skal være minst en og en halv meter unna ved en forbikjøring. Syklistene bør på sin side holde seg en meter fra den hvite stripen, slik at de ikke blir presset av veien.

Jan Henrik Lund i sykkelgarasjen på sykehuset på Kalnes

Jan Henrik Lund er selv en ivrig sykler, men forteller at han opplever stort sett alle bilførere som hyggelige.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Lund i landsforeningen forteller at nettopp biler som ligger for nærme ved forbikjøring er det største problemet.

– Noen opplever at bilistene passerer veldig nærme. I tillegg har noen fortalt at bilister spruter vindusspylervæske når de passerer syklister.

Samtidig er syklister som sykler på veien pliktig til å føle trafikkreglene, på lik linje som en bil. Er det gang- eller sykkelsti, er det valgfritt for syklisten hvor han vil sykle.

– Derfor er det ikke alltid lett å vite hvor de er til en hver tid. Så er man observant og viser hensyn, så går det bra, sier Mathisen i Trygg Trafikk.