Hemmelige krigsdokumenter avslører ukjente nazibunkere

I en gammel safe hos Sivilforsvaret i Oslo har glemte dokumenter ligget støvet ned i flere tiår. Dette funnet kan endre historien, mener byantikvaren.

Bildet viser en mann fra sivilforsvaret og lederen for Byantikvaren.

Distriktssjef for sivilforsvaret, Jon Berntsen viser byantikvar Janne Wilberg dokumentene de har funnet i Sivilforsvarets leir på Grorud i Oslo.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

– Dette er helt fantastisk! Det er som julaften for en byantikvar, sier Janne Wilberg.

Wilberg er byantikvar i Oslo. På Sivilforsvarets leir på Grorud står hun foran en stor grå safe.

Ved siden av henne står Jon Berntsen, distriktssjef for Sivilforsvaret i Oslo og Akershus. Han har akkurat åpnet døren til safen, og tatt ut fire mapper med dokumenter.

– Dette er planer over norske bunkere, sier Berntsen.

Dokumentene inneholder blant annet hemmeligstemplede dokumenter med detaljert informasjon om bygg tyskerne bygget i Oslo under andre verdenskrig. Flere bunkere og tilfluktsrom er tegnet inn på flere av dokumentene.

– Vi vet lite om hva tyskerne bygget i Oslo under krigen. Dette gir oss en mulighet til å finne ut mer, sier Wilberg.

– Kan endre historien

Ifølge Byantikvaren var tyskernes byggeaktivitet under andre verdenskrig enorm i hele landet.

– Bare i Oslo bygget tyskerne 1.400 brakker og bygninger på fem år.

Fram til nå har byantikvaren hatt en oversikt som viser at det ble bygget 34 bunkere under krigen.

Bildet viser en tegning av Akershus festning.

Tegningen viser et kart over luftforsvaret på Akershus festning.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

– Vi har oversikt over alle de sivile tilfluktsrommene i Oslo, og av dem var det flere hundre. Vi har ingen grunn til å tro at det er færre bunkere. Det kan være mer enn hundre, sier Wilberg.

To av de mest kjente bunkerne finnes under Ruseløkka skole og Oslo Handelsgym.

– Dokumentene viser at det er flere bunkere og tilfluktsrom over hele Oslo som vi ikke har visst om tidligere. Folk kan ha et tilfluktsrom fra andre verdenskrig i kjelleren uten å vite det, sier Wilberg.

Og det er enkelte ting man kan se etter for å finne ut om man har en bunker hjemme hos seg selv.

– Hvis man finner en jerndør har det vært mer enn en vanlig kjeller. Man kan også se etter luftfiltre. Tyske bunkere kommer aldri uten luftfilter fordi man var redd for at det skulle komme forurenset luft inn i bunkeren.

Byantikvaren mener dette funnet kan endre historien.

– Den delen av historien som handler om forsvarsverk har vi ikke hatt noe materiale. Med disse nye dokumentene har vi fått nye brikker til puslespillet Oslo. Av alle forsvarsverk fra krigen er det nesten ingenting igjen. Dette kan være epokegjørende, sier hun.

Bildet viser en mann fra sivilforsvaret og lederen for Byantikvaren.

Byantikvar Janne Wilberg mener funnet som har blitt gjort på Sivilforsvarets leir på Grorud kan endre historien.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

Fant dokumentene ved en tilfeldighet

– Jeg var på jakt etter et rom i sivilforsvarets leir som vi kunne bruke som security rom. Da jeg oppdaget safen, fikk jeg høre at den var tom, forteller Berntsen.

Han ville allikevel forsøke å åpne safen. Berntsen fant til slutt nøkkelen og tallkombinasjonen.

– Flere av dokumentene i safen inneholdt tegninger av bunkere som ble bygget i Oslo under krigen. Jeg skjønte at det var et spesielt funn, og tok kontakt med Riksarkivet og byantikvaren.

Arkiv med NS-medlemmer

I tillegg til dokumentene som ble funnet i safen fant Berntsen mange arkivbokser og annet materiale i samme rom.

Vi fant også et personarkiv med bilder og beskrivelser av medlemmer i partiet Nasjonal Samling (NS).

Bildet viser dokumenter fra et arkiv. Dokumentene viser medlemmer fra partiet Nasjonal Samling.

Sivilforsvaret fant et personarkiv med informasjon om medlemmer fra partiet Nasjonal Samling (NS).

Foto: Andersen Halvorsen Fehn / NRK

– Da vi dro ut en av skuffene og fant NS-arkivet skvatt jeg. Det inneholdt informasjon om hvilke oppgaver NS-medlemmene hadde i partiet. Bilder av dem, samt deres fødselsdatoer, sier Berntsen.