Dømt for familievold

En haldenser i slutten av 40-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år for mishandling av ektefellen, to egne barn og tre stebarn. Mannen erkjente ikke skyld etter tiltalen. Lagmannsretten har bestemt at mannen skal betale samlet 550.000 kroner i erstatning. Det er 140.000 mer enn tingretten kom fram til.