Hopp til innhold

Dømt etter gjentatte brudd på smittevernloven

Fredag møtte en 22-åring i Oslo tingrett, tiltalt for å ha brutt karantenetiden sin flere ganger. I ettermiddag kom dommen.

Oslo tingrett

DØMT: 22-åringen ble dømt av Oslo tingrett til 18 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å bryte smittevernloven flere ganger for en drøy måned siden.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Oslo-mannen er dømt til 18 dagers betinget fengsel for gjentatte brudd på smittevernloven.

Dermed trenger han ikke å sone i fengsel, hvis han unngår nye lovbrudd de neste to årene. I tillegg må 22-åringen betale 10.000 kroner i bot.

Etter en tur til Sverige 25. mars skulle han tilbringe 14 dager i karantene. Men dagene etter at han kom hjem brøt mannen karantenetiden fire ganger på bare åtte dager.

Slipper å sone i fengsel

Advokaten til mannen, Per Zimmer, sa tidligere til NRK at siktede ville erkjenne straffskyld etter tiltalen. Nå sier forsvareren følgende:

Per Zimmer

FORSVARER: Advokat Per Zimmer forsvarte 22-åringen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Dette er et resultat som er til å leve med. Dommen er meget grundig og går nøye igjennom forhold av betydning for straffen. Jeg mener fortsatt rettens utgangspunkt om at forholdene fortjener en ubetinget fengselsstraff er for streng, men det er alltid resultatet som teller for klienten.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård har vært påtaleansvarlig, og mener det var god grunn til å be retten om fengselsstraff for 22-åringen.

– I dette tilfellet er det snakk om fire overtredelser, derfor valgte vi å sende saken til Oslo tingrett, sier han.

Allerede da var det klart at den unge mannen risikerte å havne i fengsel.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård ba tingretten om å fengsle 22-åringen. Men retten dømte ham til betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Tilstod – fikk strafferabatt

Nygård ba om 18 dagers ubetinget fengsel, viser dommen. Aktor mener at straffen skal være noe lenger enn dette, men at tiltalte skal ha lavere straff fordi han tilstod.

Normalt skal en som bryter karantenebestemmelsene straffes med en bot på 20.000 kroner. Det står i retningslinjer fra Riksadvokaten.

Hittil har karantenebrudd ført til bøter på flere tusen kroner. Men ifølge Lovdata kan brudd på smittevernloven bli straffet med fengsel på inntil to år.

Saken ble hastebehandlet

– Brudd på karantenebestemmelsene er alvorlig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under en pressekonferanse 15. mars.

Politiet har også tidligere opplyst at de prioriterer brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronautbruddet. Dermed har denne saken blitt hastebehandlet av Oslo-politiet.

Zimmer har tidligere kritisert politiet for hastebehandlingen.

– Jeg er litt redd for at påtalemyndigheten ønsker å bruke denne saken for å statuere et eksempel for andre, sier han.

Etter at 22-åringen nå er dømt mener forsvareren at flere har noe å lære av saken.

– Jeg tror alle har fått øynene opp for behovet for å innrette seg etter de råd som gis av helsemyndighetene. Slik sett vil denne dommen også stå seg i ettertidens vurdering av vår håndtering av pandemien, avslutter Zimmer.