Byrådet frir til Miljøpartiet De Grønne

Mange flere sykkelveier og en egen klimaetat skal overbevise Miljøpartiet De Grønne (MDG) om at dagens byråd har de beste klimaløsningene.

Guri Melby

SYKKELMILLIARD: Guri Melby (V) vil bygge sykkelveier for 1,1 milliard kroner fram til 2019.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Når finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) går på bystyrets talerstol for å legge fram budsjettforslaget for 2016 litt over klokka 12 onsdag, skjer det i et politisk vakuum.

Det er helt uvisst om dagens Høyre-, Venstre- og KrF-byråd sitter med makten når bystyret vedtar budsjettet 9. desember.

MDG har fortsatt ikke bestemt seg for hvem de vil samarbeide med, utover at de flere ganger har presisert at de allierer seg med de som tilbyr best klima- og miljøløsninger.

Grønt skifte

Oslo kommune vil ifølge budsjettforslaget subsidiere kollektivselskapet Ruter med 1,7 milliarder kroner.

Mye av spenningen rundt budsjettet har vært knyttet til satsingen på det såkalte grønne skiftet, der velgernes utålmodighet fravristet de borgerlige partiene flertallet i bystyret og brakte Miljøpartiet De Grønne i vippeposisjon.

Og det er der sykkelsatsingen kommer inn i bildet. 1,1 milliard kroner foreslås bevilget de neste fire årene, omtrent det dobbelte av det som tidligere er avsatt.

– I 2016 oppgraderes og bygges det ut til sammen fjorten kilometer mer sykkelveier. I tillegg øker vi satsingen på drift av sykkelveinettet til tolv millioner kroner, både om sommeren og vinteren, sier miljø- og samferdelsbyråd Guri Melby (V).

5% flere skal ta t-banen

Parallelt med sykkelsatsingen regner byrådet med at antall reisende i kollektivtrafikken vil øke med fem prosent i 2016.

– Lørenbanen og Løren stasjon åpner 3. april 2016. Den gjør det mulig å reise vestover langs ringen fra Groruddalen uten å belaste sentrumstunnelen. Samtidig åpner en oppgradert linje 3 til Mortensrud med to avganger i kvarteret, sier Melby.

Byrådet vil også fortsette planlegging av ny bane til Fornebu og ny sentrumstunnel for T-banen. I tillegg fortsetter arbeidet med anskaffelse av nye trikker.

Et strukturelt grep byrådet foreslår er å etablere en egen klimaetat. I første omgang settes det av 39 millioner kroner til etaten, som får ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid.

– Oslo har som mål å halvere klimagassutslippene innen 2030. De ambisiøse klimamålene krever langsiktig og koordinert arbeid på tvers av sektorer, sier miljøbyråden.

– Manglende vilje

Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

På tross av lovnadene mener Arbeiderpartiet at Høyre-byrådet gjennom 18 år har vist at det står mer på den politiske viljen, enn på pengene når det kommer til grønn politikk.

– I fjor sto 124 millioner kroner ubrukt av sykkelbudsjettet, og byrådet greide kun å bygge 2,1 kilometer sykkelvei, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun viser også til at de borgerlige partiene i ti år har stemt ned Aps forslag om å starte arbeidet med ny sentrumstunnel for T-banen.

– Det står ikke til troende når byrådet nå foreslår alt dette noen dager før deres valgperiode er over.