Bussjåfører blir tatt for å bruke mobil en gang i måneden

Nettbuss får store menger bøter fra Østfold kollektivtrafikk hver eneste måned.

Buss i Fredrikstad

Hver måned får busselskapet bøter fordi sjåførene bruker mobiltelefonen.

Foto: Henrik Skolt / NRK

Busselskapet Nettbuss kjører de lokale rutene i fylket på anbud fra Østfold kollektivtrafikk. Som en del av kontrakten må selskapet betale gebyrer ved blant annet forsinkelser og innstilte avganger. Hver måned siden sommeren i fjor har det tikket inn månedlige bøter på mellom 70–100 000 kroner fordi det oppdages feil ved rutene.

Kjetil Gaulen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk

Markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen, sier at mobilbruk er uakseptabelt.

Foto: Henrik Skolt / NRK

– Dette er bøter vi gir for at selskapet skal gjøre grep for å bedre tilbudet sitt, sier markedssjef i Østfold kollektivtrafikk Kjetil Gaulen.

Mobilbruk en gang i måneden

Gjennom varsling fra passasjerer og kontrollører fra Securitas, blir bussjåfør tatt hver måned for å bruke mobilen under kjøreturen.

– Uansett hvor mange som blir tatt, er mobilbruk uakseptabelt. Derfor har vi i det siste hatt fokus på det, fortsetter Gaulen.

Kalles inn på teppet

Nettbuss' regiondirektør i Østfold, Birger Ljunggren, presiserer at det er et fåtall av bussjåførene i fylket som blir tatt for mobilbruk, men forsikrer om at selskapet tar det på alvor.

Nettbuss' regiondirektør i Østfold, Birger Ljunggren

Nettbuss' regiondirektør i Østfold, Birger Ljunggren, sier det er få sjåfører som bruker mobilen.

Foto: Henrik Skolt / NRK

– Sjåførene som blir tatt for å bruke mobilen mens de kjører blir innkalt til en samtale. Det er et av flere steg for hvordan vi reagerer ovenfor sjåførene, sier Ljunggren.

Hvilke flere steg er det?

– Dette er snakk om personalsaker så det holder vi internt, svarer Ljunggren.

Krevende økonomisk

Mesteparten av bøtene kommer som følge av forsinkelser, innstilte busser eller at sjåfører ikke varsler passasjerer om neste stoppested. Nettbuss sier de gjør grep for å få ned bøtene.

– Vi har en anstrengt økonomi så bøtene er ikke heldig for oss. Men de er der for at vi skal gjøre en bedre jobb og det er det vi fokuserer på, avslutter Ljunggren.