Bunnkarakter for Sykehuset Østfold

Pasientene er svært lite fornøyde med Sykehuset Østfold, viser en omfattende undersøkelse. Sykehusledelsen vil ikke skylde på flytteprosessen.

Sykehuset Kalnes

Sykehuset Østfold er landets mest moderne, men er det sykehuset som får dårligst karakter av pasientene.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landets 61 sykehus er blitt bedt om å vurdere sykehuset i den årlige undersøkelsen til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som Aftenposten omtaler.

– Vi kan ikke være fornøyde når pasientene gir oss dårlige tilbakemeldinger. De tilbakemeldingene vi får fra pasientene, er de viktigste vi får som sykehus, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

Best ut kommer sykehusene i Skien, Flekkefjord, Tynset og Eidsvoll, ifølge en omfattende undersøkelse, mens Sykehuset Østfold og Bærum sykehus får absolutt lavest score.

Det samme tidligere år

Han vil ikke bortforklare det faktum at pasientene gir sykehuset dårlige tilbakemeldinger med at sykehuset har vært gjennom en flytteprosess og «startvansker».

– Det har nok spilt inn på noen indikatorer her, men vi må være så fair å si at dette er en undersøkelse som gjennomføres årlig, og resultatene fra 2015 er ikke så veldig forskjellige fra de foregående årene, innrømmer Hødal.

Han understreker at sykehuset arbeider kontinuerlig med forbedring.

– Et område som vi har scoret lavt på denne gangen, er standard. Vi håper at et nytt sykehus skal gjøre at vi blir best i Norge på det området. Et annet område er organisering, at pasientene opplever at arbeidet rundt dem ikke er godt nok organisert. Der har vi en god del nye systemer som skal hjelpe oss i det nye sykehuset. Det er også et område der vi håper vi kan se en god forbedring til neste år, sier Hødal.

Generell økning

Scoren i undersøkelsen indikerer hvor fornøyde pasientene er sammenlignet med pasienter på andre sykehus. Den gir ikke nødvendigvis noe svar på kvaliteten på sykehuset.

Samlet sett blir norske pasienter mer og mer fornøyde med landets sykehus. Innenfor sju av ni indikatorer er resultatene signifikant bedre i år enn for fem år siden.

Korridorpasient

Selv på et flunkende nytt sykehus har pasienter blitt henvist til å ligge i korridorene.

Foto: Eli Halvorsen / NRK