Hopp til innhold

Ble slått på skolen – to år senere skrev skolen skademelding

Statsforvalterne gir elever og foreldre medhold i ni av ti klagesaker mot skoler som ikke tar tak i mobbing. «Ali» er et av ofrene. Moren hans ba skolen om hjelp flere ganger, men ifølge henne ble det gjort lite.

Sladdet bilde av mobbeoffer

MOBBING: Ali ble mobbet og slått i skoletiden. I dag er han 18 år.

Foto: Privat

I 2017 kom "Ali" til Norge. Da var han 14 år og begynte i 8. klasse på en skole i Hol kommune. Av hensyn til han selv og familien bruker vi ikke det egentlige navnet hans.

– I starten var det bra og alt gikk etter planen, men da han begynte i 9. klasse, ble han mobbet. I mer enn ett og et halvt år opplevde han flere episoder av mobbing, sier moren.

Mor

Moren til Ali forteller om at sønnen opplevde flere episoder av mobbing.

Foto: Dana Khalouf

– Han fant ofte sekken og skoene sine i søpla. Sykkelen hans ble også stjålet, forteller mor.

Det var ikke bare mobbing. En gang ble Ali slått i ansiktet av en elev på skolen. Skaden var så alvorlig at en lærer måtte kjøre han til legen.

– Den dagen har endret livet til sønnen min. Han har alltid lurt på hvorfor han ble slått. Jeg pleier å si til han at det ikke er hans feil, og at han er en snill og god gutt, forteller moren.

Skolen har aktivitetsplikt

Anita Rolland Frølich Fuglesang, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, forteller på generelt grunnlag at skoler har en aktivitetsplikt.

Dersom en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, har skolen en plikt til å undersøke saken og sette inn tiltak for at eleven skal få det bra.

Anita Rolland Frølich Fuglesang, seksjonssjef i Fylkesmannen Oslo og viken.

Anita Rolland Frølich Fuglesang, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Oslo og viken.

Foto: Privat

Ifølge Statsforvalteren skal skolen ta tak i en mobbesak innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe vedkommende.

I folketrygdloven står det også at skolen plikter å sende skademelding til Nav når en elev blir skadet i skoletiden.

Først i sommer sendte skolen skademelding for voldshendelsen. Da hadde det gått to år.

Ni av ti får medhold

Moren til Ali er en av mange som har klaget inn mobbesaker til Statsforvalteren.

I denne saken slår de fast at skolen ikke har oppfylt alle kravene om aktivitetsplikt. Det vil si at skolen ikke har oppfylt plikten til å undersøke elevens skolemiljø og plikten til å sette inn egnede og tilstrekkelige tiltak.

I første halvår i år ble 743 mobbesaker klaget inn til statsforvalterene i Norge. I mer enn ni av ti tilfeller fikk elever og foreldre medhold. Saken til Ali og moren er en av dem.

Sendte ikke skademelding

Hvorfor skolen ikke sendte skademelding før etter to år, ønsker de ikke å svare på. De kommenterer ikke enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag.

– Som rutiner sier, så skal vi sende det så fort så mulig, og vi prøver å gjøre det så godt vi kan. Når vi jobber med mennesker, vil det alltid kunne være subjektive vurderinger i forbindelse med skademeldinger, sier kultur- og oppvekstsjef i Hol, Inger-Lise Blakstad.

– Vi går alltid gjennom rutinene våre med alle ansatte, følger tett opp og setter i gang undersøkelse når vi får et varsel.

Nå har de flere prosjekter i gang som handler om inkluderende miljø i skoler og barnehager.

– Det vil kunne være tilfeller av mobbing og krenkende atferd på skole, men vi opplever at vi har god oversikt over det som skjer og at rutinene våre fungerer, sier Blakstad.

Sønnen ble syk

– En dag ble jeg kontaktet av skolen, og da sa de at sønnen min var veldig sint og kastet og knuste ting på skolen. Dette førte til at han ble innlagt på Drammen sykehus for første gang. Han var der ca. tre måneder, forteller moren til Ali.

Hun tror det var mobbingen som gjorde at han eksploderte og at han ble syk. Han kom aldri tilbake til ungdomsskolen. I dag går han på videregående skole. Han er fortsatt preget av hendelsene på ungdomsskolen og orker ikke å stå frem selv. Men han er glad for at moren har tatt kampen for han.

Grunnen til at hun klagde inn saken til Statsforvalteren, var at hun ønsket rettferdighet.

– Sønnen min var blid og glad før han ble slått og mobbet på skolen. Jeg har prøvd å hjelpe han, men fikk ikke det til, sier hun.