Beredskapssenter stopper godstrafikk på Alnabru

Planene om politiets beredskapssenter på Alnabru må skrinlegges umiddelbart fordi det står i veien for målet om mer gods fra vei til bane, ifølge Norsk Jernbaneforbund.

Skedsmo gjør nå alt de kan for å få politiets nye beredskapssenter til kommunen. Ordføreren lokker med sentral beliggenhet, ledig tomt og rask behandling. Men politimesteren i Oslo er skeptisk.

Skedsmo gjør nå alt de kan for å få politiets nye beredskapssenter til kommunen. Ordføreren lokker med sentral beliggenhet, ledig tomt og rask behandling. Men Oslo-politiet er skeptisk.

Et senter for beredskapsstyrkene har vært planlagt i over ti år. Målet er å samle beredskapstroppen, helikoptertjenesten og hundetjenesten med bombegruppa for å gjøre troppen både sterkere og raskere.

30 mål ved godsterminalen på Alnabru i Oslo er satt av til formålet. Samtidig har overføring av gods fra veg til bane i lang tid vært et politisk mål.

Visjonen om en tredobling av kapasiteten ved godsterminalen er allerede forlatt på grunn av beredskapssenteret, og det er nå sådd tvil om det er mulig med en fordobling.

– Beredskapssenteret bør flyttes ut av Alnabruterminalen, slik vi sa allerede fra starten av, sier leder Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund til NRK.

Leder i Norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunborg

Leder i Norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunborg

– Vi sendte brev til den tidligere samferdselsministeren om at vi ikke ønsket beredskapssenteret på Alnabru. Dette er et området som skal utvikle godstransporten i Norge.

Behov for mer plass

Da daværende justisminister Grete Faremo i fjor skar igjennom og plasserte helikoptertjenesten og resten av politiets beredskapssenter på Alnabru, var det nådestøtet for visjonen om å overføre tre ganger så mye gods fra vei til bane på Alnabruterminalen.

Det bekrefter plandirektør i Jernbaneverket, Paul Runnestø.

Plandirektør i Jernbaneverket, Paul Runnestø

Plandirektør i Jernbaneverket, Paul Runnestø

– Da konkluderte vi med at en tredobling av kapasiteten på Alnabru ikke er forenelig med et beredskapssenter der, men vi kan fortsatt få til en dobling av kapasiteten, sier Runnestø.

I forrige uke ble det kjent at politiet trenger enda mer plass på Alnabru, og at den nye regjeringen har begynt å tenke tanken på å legge beredskapssenteret til Lahaugmoen i Skedsmo i stedet.

– Hvis vi får noe større områder tilgjengelig på Alnabru, så er det det foretrukne alternativet, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) i den forbindelse.

Han la imidlertid til at regjeringen ønsker andre alternativer for ikke å tape tid dersom brikkene ikke faller på plass på Alnabru.

Vurderer konsekvensene

Paul Runnestø i Jernbaneverket sier at de nå vurderer konsekvensene for godsterminalen hvis politiet får breie seg enda mer.

– Da vil vi fortsatt se på om utvidelsen er forenelig med å få til en dobling av kapasiteten innenfor den løsningen som er beskrevet tidligere.

– Betyr det at det heller ikke kan bli fordobling?

– Det får vi se etter analysene vi skal gjøre. Jeg ønsker ikke å foregripe konklusjonen på det, sier Runnestø.

Ifølge forbundsleder Kjell Atle Brunborg er det ingenting å nøle etter.

– Alle ønsker mer gods fra vei til bane, derfor må vi ha de mulighetene for fremtiden som ligger på Alnabru. Det betyr en tredobling.

– Skal vi følge politikerne og transportørenes ønske snakker vi om en tredobling om noen år. Det er det vi må holde av arealene til. Ikke et beredskapssenter. Det vil nok komme krav om å utvide beredskapssenteret etter hvert. Da blir det enda dårligere plass til gods, avslutter Brunborg.