Begrunner ikke avsettelse

Politikerne i Halden kommer i morgendagens kommunestyremøte ikke til å begrunne hvorfor de vil ha rådmannen fjernet.

Per Egil Pedersen

AVSETTES TORSDAG. Flertallet av politikerne i kommunestyret i Halden vil avsette rådmann Per Egil Pedersen (bildet) i kommunestyret torsdag 1. mars.

Foto: Kjetil Berg

Ansettelseforholdet til rådmannen i Halden kommune skal opp i Halden kommunestyrets møte 1. mars.

Et flertall av politikerne i kommunestyret stiller seg bak kravet om at rådmannen skal fjernes.

Posisjonspolitikerne i Halden kommer ikke til å gi noen nærmere begrunnelse for hvorfor de ikke har tillit til rådmannen, skriver Halden Arbeiderblad.

- Hans arbeidsavtale er en standard KS-avtale*. Der har han fra skrevet seg ar beidsmiljøloven, og at vi ikke har tillit til rådmannen er en tilstrekkelig begrunnelse, sier ordfører Thor Edquist (H) til avisen.

* KS = Kommunenes Sentralforbund

Les også:

Halden kommune

BER OM INNSYN. Aps gruppeleder Per-Kristian Dahl (t.h.) etterlyser innsyn i rådmannssaken før kommunestyre behandler saken denne uka. Ordfører Edquist sier det ikke er nødvendig med mer begrunnelse enn at flertallet av politikerne ikke lenger har tillit til rådmannen.

Foto: Faceboook: Glad i Halden

Protest fra Ap

Edquist har så langt avvist å kommentere saken, og pekt på at det er en personalsak det ikke er anledning til å uttale seg utad om, eller behandle i åpne møter.

Aps kommunestyre gruppe har sendt et åpent brev til posisjonen, der de kritiserer at de ikke har fått noen papirer til saken om rådmannens ansettelsesforhold, som skal opp som lukket sak i kommunestyret i morgen.

- Det er gjort ting og gjennomført møte med KS uten at det er dekning for det gjennom politisk vedtak, og uten at vi har sett noen protokoll fra møtet med KS.

Flertallet har tydeligvis bestemt seg, men beslutningen er tatt utenfor noe organ, sier Aps gruppeleder Per-Kristian Dahl til Halden Arbeiderblad.

Da saken var til behandling i et lukket formannskapsmøte tidligere i februar i år, ble det fra Halden Arbeiderparti forslått at man skulle beklage situasjonen rundt rådmannens ansettelsesforhold, og vedta tillitt til rådmann Per Egil Pedersen.

Forslaget ble avvist.

Les også:

Fikk epost om ansettelsesforholdet

Det var onsdag 1. februar at nyheten sprakk om at Per Egil Pedersen kunne være ferdig som rådmann i Halden.

- Jeg er ikke oppsagt, sa Haldens rådmann Per Egil Pedersen til NRK.no

Men han bekreftet at han har fått en e-post fra ordføreren, som sa at hans arbeidsforhold skal diskuteres.

Haldenordfører Thor Edquist bekreftet overfor NRK.no at mailen er sendt til Pedersen.

Misnøye med kommunens underskudd

Etter det NRK erfarer er det misnøye med kommunens underskudd og styring av administrasjonen, som fører til at rådmannen fikk varselet om at arbeidsforholdet hans skal diskuteres.

Kommunen fikk et underskudd på 129 millioner kroner for 2011, og regnskapet vil bli sendt Kontrollutvalget for gjennomgang.

Alle fonds er brukt opp, og i følge ordfører i Halden finnes det ikke penger, etter mange år med overforbruk.

- Det er vanvittig triste tall for innbyggerne i Halden. Det er brukt mellom 300–400 millioner kroner de siste fire årene ut over driftsmidlene, sier Edquist til NRK.no.

Formelt er det kommunestyret som ansetter og avsetter en rådmann.