Bane Nor visste ikke at skoleungdom lenge hadde tatt seg inn i togtunnel

15 år gamle Even Warsla Meen mistet livet i en ulykke i togtunnelen på Filipstad i februar. Torsdag la Bane Nor frem en rapport om ulykken.

Togområdet på Filipstad
Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor i en pressemelding.

Torsdag kveld møtte Bane Nor foreldreutvalget ved Ruseløkka skole i Oslo, hvor Even Warsla Meen var elev.

Rapporten tar for seg hva som skjedde da tre ungdommer tok seg inn i Filipstadtunnelen i februar og hvilke tiltak Bane Nor skal gjøre i etterkant av ulykken.

Det er 11 tiltak som anbefales, ifølge rapporten. Blant annet å forbedre kvaliteten på inspeksjoner, tettere dialog med utsatte naboer og vurdere gjerder som ikke kan klippes over og som er vanskelige å klatre på.

Et annet tiltak er å gjennomgå andre togparkeringsområder i Norge.

Bane Nor ber også om at de blir varslet dersom noen skulle se at uvedkommende tar seg inn på sperrede jernbaneområder.

Førte til en eksplosjon

Det var den 24. februar at 15 år gamle Even Warsla Meen, mistet livet etter en ulykke i en togtunnel på Filipstad i Oslo. De to andre ungdommene som også befant seg i tunnelen var en 15 år gammel gutt fra Oslo og en 16 år gammel jente fra Drammen.

Rapporten beskriver at ungdommene klatret opp på taket av et tog, og at en av dem kom for nær en kontaktledning. Det førte til en eksplosjon, og to av ungdommene ble kastet ned på bakken.

En av ungdommene kom seg ut for å be om hjelp. Da gutten gikk inn i tunnelen igjen, skjedde en ny kortslutning. Det er ikke kjent hvem som da var i kontakt med ledningen, heter det i pressemeldingen.

I området er det høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt. Det er ikke kjent hvorfor ungdommene var inne i togtunnelen.

«Har vært oppsøkt av ungdom i lengre tid»

– Bane Nor skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken, sier Aarnes i pressemeldingen.

I arbeidet med rapporten har de avdekket at ungdom i lengre tid har tatt seg inn i området på Filipstad. Taggere klipper også jevnlig opp gjerdene, og det har vært tilfeller hvor de har kommet i full lokføreruniform.

30 meter av gjerdet rundt Filipstadtunnellen var lavere enn Bane Nors eget regelverk tilsier. Det var heller ikke skiltet med «adgang forbudt». Gjerdet er nå utbedret. Rapporten har ikke avdekket andre avvik.

Gjerde Filipstad

Gjerdet på Filipstad var 70 centimeter lavere enn det Bane NORs eget regelverk tilsier. Det skal være minst 1,8 meter høyt.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Et følelsesladd møte

Familien til Even Warsla Meen har også hatt møte med Bane NOR i dag. De skriver følgende til NRK i en e-post:

«Familien har i dag hatt vårt første møte med Bane Nor etter ulykken. Det ble et godt, men også følelsesladd møte, hvor vi gikk gjennom hovedpunktene i rapporten sammen med ledelsen i Bane Nor. Vi har fått bekreftet vår oppfatning om at sikkerheten i området ikke var god nok. Familien vil nå bruke god tid på å gå gjennom rapporten i detalj sammen med vår advokat.»

Leder i foreldreutvalget ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad, sier de er glad for å bli tatt på alvor.

– Det er veldig viktig at tiltakene blir fulgt opp, sier hun.

Hun er opptatt av at de går i gang med holdningsskapende arbeid, og at de som jobber på jernbaneområdene rapporterer inn hvis de ser at det er mangler.

Moldestad skulle gjerne sett at gjerdet langs jernbanen var enda høyere, fordi det er mange barn som leker der.

– Da er det baller som går over gjerdet. Selv om det nå er vanskeligere å klatre over det.

Flere lignende hendelser

Filipstad er et parkeringsområde for togsett som ikke er i trafikk. I løpet av de siste årene har det vært flere tilfeller der uvedkommende har kommet seg inn i togtunnelen.

Kurt Olsen havarikommisjonen

FOREBYGGING: Kurt Olsen, avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, sier det er viktig med tiltak som kan forhindre alvorlige ulykker.

Foto: Statens havarikommisjon for transport

Bane NOR har registrert 36 uvedkommende besøk siden 2010.

– Det skal være sikkert å bevege seg på og ved jernbanen. Ikke minst så skal man ikke komme inn på et jernbaneområde uten at man har tillatelse eller noe å gjøre der, sa Kurt Olsen i Statens havarikommisjon til NRK i mars.

Han mener det finnes flere områder Bane NOR må se på for å forhindre lignende ulykker.