Avlyser elgjakten

Ulven i Linnekleppen-reviret i Østfold tar så mye elg, at årets elgjakt i Rakkestad kommune kan bli avlyst.

Merking av ulv i Linnekleppen-flokken

ULV TAR GODT FOR SEG AV ELG. Linnekleppen-flokken (hannulv på bildet merket i vinter) tar godt for seg av elgen i sitt revir.

Foto: Lars Gangås – Statens naturoppsyn (SNO)

- Jaktlagene innenfor Linnekleppen-reviret bør forberede seg på at det sannsynligvis ikke bør felles elg innenfor ulvereviret i det hele tatt, sier skogbrukssjef i Rakkestad Knut Østby til Rakkestad Avis på nett.

Alternativet er en sterkt redusert elgkvote, og kommende uke samles jaktlag fra fire kommuner, som berøres av Linnekleppen-flokkens revir i Aremark, for å diskutere forholdet.

Linnekleppen-reviret har i sin helhet tilhold i Østfold.

Reviret omfatter hele og deler av kommunene Halden, Aremark, Marker, Rakkestad og Eidsberg.

Les også:

Elgbestand ujevnt fordelt

Leder for viltnemnda i Rakkestad, Jan Lie, bekrefter opplysningene fra Knut Østby.

Lie forteller til Rakkestad Avis at Linnekleppen-ulvenes kjerneområde har ligget på sørsiden av Strømsfoss-området i Aremark kommune.

- Elgen trekker seg vekk fra disse områdene, og det kan bli mye elg i deler av reviret, mens det er lite i andre deler, sier Lie.

Ny flokk i 2010

Linnekleppen-flokken ble "oppdaget", som ny flokk i 2010.

Sporing og DNA-prøver viste at en ny helnorsk ulveflokk hadde etablert seg mellom Glomma og Haldenvassdraget.

- På de 32 årene jeg har sporet ulv har vi aldri hatt noen ulveflokk som er stasjonær mellom Haldenvassdraget og Glomma i Østfold, sa Petter Wabakken - rovdyrforsker på Høgskolen i Hedmark, under et møte i Rakkestad i januar 2010.

Forskeren mener at alt tyder på at dette er en helnorsk flokk, og at funnet ville ha betydning for hvordan ulven skal behandles i framtiden.

- Stortinget har satt som mål at det skal være tre helnorske ynglende ulveflokker. Hvis denne flokken defineres som helnorsk, kan målet være nådd.

Men det er ennå et stykke fram til en slik avgjørelse, sa Wabakken, da Linnekleppen-flokken ble presentert.

Les også: