Hopp til innhold

Får kjempekrav fra Avinor

Avinor har til nå ikke tatt seg betalt av lufthavnene Rygge, Torp og Skien for kontroll av luftrommet over Oslofjorden. Nå krever de til sammen 25 millioner kroner i året fra de tre lufthavnene.

Moss lufthavn Rygge

Moss lufthavn Rygge (bildet, Torp lufthavn og Skien kreves for store summer for kontroll med luftrommet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Avinor har fram til nå ikke tatt seg betalt for å ha kontroll og oppsyn med luftrommet over de tre lufthavnene Rygge, Torp og Skien. Nå vil etaten ha 25 millioner kroner for å gjøre jobben.

Dermed får de tre lufthavnene langt høyere landingskostnader enn Gardermoen.

Kristian Løksa, kommunikasjonssjef Avinor konsern

- De tre lufthavnene må betale det tjenesten koster, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Foto: Avinor

- I dag betaler de ikke for kontrollen i det hele tatt, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

- Vi mener at de som driver disse lufthavnene kommersielt, også må betale for den tjenesten de får fra Avinor.

Krever av de kommersielle

Avinors kontrollsentral i Røyken styrer flytrafikken til og fra Gardermoen, Rygge, Torp og Skien. De tre siste er ikke eid av Avinor og kreves nå for til sammen 25 millioner i året for kontroll med luftrommet.

Men Avinors beregninger gjør at flykontrollen blir dobbelt så dyr for de tre som er utenfor, sier direktør i driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL), Pål Tandberg.

- Det er en stor konkurransevridning når de tre kundene av de to flyplassene får dobbel pris av det det koster å lande på Avinors flyplasser.

Millionregninger

For Rygge handler det om rundt ti millioner i året, for Torp over ti millioner, og for Skien lufthavn, som nesten ikke har rutetrafikk, kreves over tre millioner mer i året til Avinor. De tre lufthavnene belastes etter samme modell som lufthavnene i Avinorsystemet, parerer kommunikasjonssjef Kristian Løksa.

- Den viktigste årsaken til at det er billigere å lande på Gardermoen, er at det lander langt flere fly per flyveleder.

Pål Tandberg

Pål Tandberg i RSL påpeker at dette blir dobbelt så dyrt for de kommersielle flyplassene som for de som eies av Avinor.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Det gir uansett et regnestykke Pål Tandberg i RSL ikke kan godta.

- Det man må gjøre, er å se på Rygge, Torp, Gardermoen og de store flyplassene samlet. Og så får man se hva det koster totalt sett med innflyvningstjenester, og få lik kostnad på det, sier Tandberg.

Dramatisk for Skien

Direktør for Torp, Gisle Skansen, ønsker ikke å kommentere saken mens de er i forhandlinger med Avinor. For Skien er økningen dramatisk for økonomien. Rygge mener Avinor ikke kan gi noe godt svar på hvorfor kostnadene til de ikke-Avinor eide lufthavnene skal bli så høy.