TV2: AMK i Østfold flyttes til Oslo

Det ble i dag vedtatt en sammenslåing av de akuttmedisinsk kommunikasjonssentralene.

Ambulanse i fart ved Ullevål universitetssykehus

Både Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus har nå vedtatt å slå sammen AMK-sentralene i Østfold og Oslo og Akershus.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ifølge TV2 blir akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Østfold flyttet til Oslo universitetssykehus (OUS). Det ble vedtatt under et styremøte ved OUS i formiddag.

I april vedtok også styret ved Sykehuset Østfold å slå sammen de to sentralene.

AMK-sentralen mottar nødmeldinger og styrer ambulanser, helikoptre og andre nødenheter ute på oppdrag. Det er de som tar telefonen når du ringer telefonnummer 113.

– Lite å si for innbyggerne

Med vedtaket i OUS er det endelig vedtatt at sentralen flyttes, sier Bo Skauen, avdelingssjef for prehospital avdeling i Sykehuset Østfold.

– Det betyr at man nå har vedtak på begge sider at man skal legge AMK i Østfold i tilknytning til AMK i OUS og kjøre det som én AMK-sentral, sier han.

Sentralen vil bli driftet av fra Oslo, men ellers har flyttingen lite å si for innbyggerne, mener Skauen.

– Beboere i Østfold ringer 113 som man alltid har gjort. Da kommer man til en sykepleier eller medisinsk personell som tar telefonen og svarer akkurat slik som han har gjort i Østfold.

– Målsettingen er at det skal bli enda bedre enn det som det er i dag for alle AMK-sentraler, sier Skauen.

Oppstart om senest et år

Styreleder i Sykehuset Østfold, Hans Jørn Rønningen sa til NRK i april at innbyggerne i Østfold kommer til å få et like bra tilbud fremover.

– Den fremstillingen vi har fått i dag gir meg grunn til å tro det. Vi understreker sterkt at sammenslåingen ikke gjelder ambulansetjenestene. Bilene er her i Østfold, sa han.

Det er lagt planer for en utbygging ved Oslo AMK for å kunne romme begge sentraler. Felles oppstart blir senest 1. oktober 2015.

Som Rønningen sa i april inkluderer ikke vedtaket en sammenslåing av ambulansetjenestene. Det blir rundt ti nye medarbeidere fra Østfold som blir med til Oslo.