Ambulanser finner ikke frem

Kart-sommel hos kommunene kan få fatale konsekvenser, mener ambulansesjefen ved Sykehuset Østfold.

Ambulanse (illustrasjon)
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ambulansesjåfører i dag benytter seg som oftest av en GPS for å finne frem til adresser.

Men en undersøkelse Vårt Land har gjort viser at 99 kommuner i landet ikke har en eneste registrert gateadresse. Andre kommuner har ikke gode nok registre.

Det er et problem, ifølge Torer Frøyset, assisterende avdelingssjef for akuttmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold.

– Kan gå et halvt år

– Det er veldig viktig at kommunene er flinke til å gi navn og merke på en måte som gjør det lett for oss å finne fram. Liv og helse står på spill, sier han til avisen.

Frøyset berømmer kommunene i Østfold til å lytte til utrykningsetatenes råd om merking. Avdelingssjefen håper imidlertid de og kartmyndighetene kan bli enda raskere med kart-oppdateringen.

– Det kan gå et halvt år før nye veier og boligfelt finnes i kartsystemene, og skjer det noe der i mellomtiden, så kan det by på problemer, understreker han.

Famler i blinde

Det er særlig ambulansepersonellet som er avhengig av nøyaktige adresser.

– Når det brenner, så ser man røyken, mens sykdom ikke syns fra utsiden. Mange syke har heller ikke personer som kan komme ut og møte oss, sier ambulansesjef Frøyset til Vårt Land.

Føryset får støtte av Statens kartverk.

– Manglende gateadresser kan i verste fall sette liv i fare, sier Åge Hadler i kartverket til bladet Hus og Bolig