Aktivitetsskolen er budsjettvinneren i Oslo

Over 60 prosent av barneskoler i Oslo vil fra neste år få en eller annen form for gratis kjernetid på Aktivitetsskolen (AKS).

Barn på AKS på Rustad skole

GRATIS: Totalt øker budsjettet til den nye aktivitetsskolen med 93 millioner kroner neste år, ifølge budsjettforslaget.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er en stor investering i barns fremtid og barnas nåtid. Barna får leke og lære med vennene sine og foreldrene kan arbeide, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.

Elever på 58 skoler i åtte bydeler har nå tilbud om gratis kjernetid i AKS.

Deltakelsen er gratis hver ettermiddag etter skoletid, og foreldre har mulighet til å kjøpe seg opp til flere timer deltakelse hver dag.

Skal bli gratis for 9300 elever

I Oslo-budsjettet for 2018, som legges frem i dag, utvider byrådet den nye aktivitetsskolen (se faktaboks). Det betyr at elever ved 3. trinn i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand, samt 2. trinn i Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene fra neste år inkluderes i ordningen.

Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen (SV) og Tone Tellevik Dahl (Ap) er fornøyd med at rekordmange Oslo-skoler fra neste år får en eller annen gratis form for AKS.

Foto: Olav Juven / NRK

I tillegg utvides den nye aktivitetsskolen også til 1. trinn på skolene i St. Hanshaugen, Frogner og utvalgte skoler i bydel Østensjø (se faktaboks).

I byrådserklæringen lovet partiene en storsatsing på aktivitetsskolen i Oslo. Med neste års budsjettforslag vil totalt 9300 barn være omfattet av den nye aktivitetsskolen.

Totalt øker budsjettet til den nye aktivitetsskolen med 93 millioner kroner i 2018.

– Det er verdt å merke seg at det ligger midler til innføring av den nye aktivitetsskolen på 1.–4. trinn på alle skolene vi lovet i byrådserklæringen videre i økonomiplanen.

Vil teste eget tilbud til vestkantskoler

Byrådet setter i gang en egen pilot på Bygdøy skole for å utvikle en ny aktivitetsskole spesielt tilpasset skoler i vest.

– Vi vet at mange skoler i vest mister mange elever til idrettsklubber, fritidsaktiviteter og privat leksehjelp. Elevene blir hentet i taxi på skolene og blir kjørt til aktivitetene, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Byrådet er kritisk til denne utviklingen, og vil derfor gjennomføre en pilot på Bygdøy skole for hvordan vi kan skape en ny aktivitetsskole også på skolene i vest.

– Vi vil at elever og foresatte heller skal velge aktivitetsskole enn private tilbud, avslutter Tellevik Dahl.