Aksepterer ikke kutt i veibudsjettet

Lastebileierforbundet reagerer kraftig på at fylkespolitikerne tar penger fra veibudsjettet.

Erik Graarud

Leder i lastebileierforbundet i Østfold, Erik Graarud, sier at de ikke aksepterer at det kuttes i veibudsjettet.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Lastebileierforbundet i Østfold aksepterer ikke at fylkeskommunen tar penger fra veibudsjettet for å dekke inn for mindre skatteinntekter, sier fylkesleder, Erik Graarud.

Stort etterslep

Fylkeskommunen vedtok onsdag å kutte ti millioner i budsjettet for utbedringer av fylkesveiene i år, til tross for at det er stort behov for penger til oppgradering. Årsaken er lavere skatteinntekter. Graarud sier de ikke aksepterer det.

– Det kan vi ikke bare godta uten videre. Det går ikke bare utover oss som lastebileiere, men alle som ferdes på veien. Vi får en mye dårligere vei og det går på trafikksikkerheten til de på veien, skolebarn og alle som er i kontakt med trafikken, sier han.

Etterslepet på Østfold-veiene er stort. Det er antatt å koste mellom tre og fem milliarder korner å oppgradere fylkesveiene i Østfold til sin opprinnelige standard. Likevel tar fylkeskommunen ti millioner kroner fra veibudsjettet for å dekke inn tapte skatteinntekter.

– Ingen prosjekter å putte penger i

Olav Moe

Leder i samferdselskomiteen i fylket, Olav Moe, sier de ikke har noen prosjekter å putte penger i.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Leder i samferdselskomiteen i fylket, Olav Moe, forklarer det slik:

– Vi har ikke nok byggeklare prosjekter dessverre. Vi skulle gjerne hatt prosjekter vi kunne puttet pengene i.

Men det reagerer Erik Graarud på.

– Da har ikke han vært ute og kjørt rundt på Østfold-veiene de siste årene. Jeg kan ikke forstå hva han sikter til.

– Vi kommer til å sette oss mye bedre inn i saken og kommer til å ta kontakt med fylkesordføreren i de nærmeste dagene for å se hva vi kan gjøre videre, sier Graarud.