– Bør vurdere Aker som legevakt

Aker kan bli storbylegevakt istedenfor sykehus.

Aker Sykehus

Aker sykehus er tidligere foreslått nedlagt - nå kan sykehuset bli storbylegevakt.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Aker kan bli legevakt i stedet for sykehus. Idéen om storbylegevakt på Aker kommer fra Oslo Universitetssykehus og er en del av det samme prosjektarbeidet som har foreslått å legge ned Aker som sykehus .

– Flytt legevakten fra Storgata til Ullevål

Det var anbefalingen til en prosjektgruppe som i fjor utredet fremtidens storbylegevakt på oppdrag fra Helse Sør-Øst og Oslo kommune.

Kapasiteten i sentrum er sprengt, og med en samlokalisering på Ullevål kan legevakten bedre utnytte kompetansen ved sykehuset, var kronargumentet.

Les også: Delte meninger om flytting

Nå stiller Oslo Universitetssykehus spørsmål om dette er en særlig god idé.

– For stort

Lederen for lokalsykehusprosjektet, Øystein Dolva, sier at Ullevål risikerer å bli for stort.

– Det blir vanskelig for oss for det blir så store volum av pasienter og av pårørende og besøkende i det hele tatt som gjør at vi ser med litt uro på å legge det så tett inn i sykehuset som også er stort i forveien, og av trafikale og andre årsaker.

Ny legevakt på Aker

I en utredning som offentliggjøres om kort tid, anbefaler Oslo Universitetssykehus at også Aker blir vurdert som storbylegevakt.

Også Oslo kommune og sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg og Ahus har vært med på arbeidet.

Øystein Dolva sier at det er gode argumenter for Aker, og vil ikke være med på at dette er er forsøk på å sukre pillen ved en eventuell sykehus-nedleggelse.

– Legevaktsmessig så er det jo den kommunale delen som er legevakten. Vi er jo bare et tilbud på spesialistdelen som måtte kobles opp mot legevakten. Og det betyr at befolkningen i hele Oslo skal ha tilbud på legevakten. Legevakten skal også fordele pasienter til alle sykehusene, altså lovisenberg, diakonhjemmet, Ahus og da også storbysykehuset vårt, sier Dolva.

– Altså ikke da bare Ullevål?

– Ikke bare Ullevål. Og så er det jo, hvis man velger dette, en del fordeler ved å bruke en bygningsmasse som er tilpasset den type aktivitet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

God tilgjengelighet

– Vil ikke Aker oppfattes som det minst tilgjengelige alternativet, ihvertfall for folk som ikke har bil?

– Midt i byen er ikke nødvendigvis mest tilgjengelig, de alle fleste kommer jo i bil. Så man har altså parkeringsmessige utfordringer i sentrum som vi har mye lettere tilgjengelig i allefall på Akers område.Tilgjengeligheten midt mellom Groruddalen og sentrum, med den store befolkningen det er, tror jeg gjør at det er ikke uten en viss grad av mening dette her, sier Dolva.

Legevakten er først og fremst et kommunalt ansvar, og legevaktens fremtid skal behandles av Oslo bystyre neste år.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter .

Les også: