– Hun orket ikke høre mer på ham

OSLO TINGRETT (NRK.no): Moren til Sigrid Giskegjerde Schjetne forlot retten før den drapstiltalte 38-åringen var ferdig med sin forklaring.

Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne sammen med Stabell i retten

Mor Ingrid Giskegjerde og far Tom Schjetne ble fulgt av sin bistandsadvokat Harald Stabell i retten.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mandag startet rettssaken mot 38-åringen som er tiltalt for drap og bortføring på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16). Dagen startet med at Sigrids far, Tom Schjetne, forklarte seg. Etter aktor og forsvarers innledningsforedrag, var det klart for forklaringen til den tiltalte 38-åringen.

Han har hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapet på Sigrid å gjøre, og fremhold dette i retten mandag.

38-åringen hadde tidvis store problemer med å fastslå tid og sted for hendelser aktor Nina Prebe spurte om.

– Ingen hukommelse betyr at jeg ikke klarer å svare på noen av spørsmålene dine, sa tiltalte til aktor på et tidspunkt.

– Orket ikke mer

Harald Stabell og John Christian Elden i retten under Sigrid-saken

Harald Stabell forteller at familien ser enda mørkere på å få nye svar etter første dag i retten.

Foto: Marius Arnesen / NRK

I Iikhet med Sigrids far, var også moren Ingrid Giskegjerde til stede under den første delen av rettsdagen. Et tidspunkt ut i den tiltalte forklaring, forlot hun imidlertid salen.

– Hun orket ikke høre på ham mer – rett og slett, sier bistandsadvokat Harald Stabell til NRK.

Han forklarer at den første rettsdagen i grove trekk var «ganske som forventet» for foreldrenes del.

– De var spente på å møte ham, se ham og høre forklaringen hans. Konklusjonen deres er ganske klar – om de var skeptiske før på om de ville få svar på spørsmålene sine, er de ikke blitt noe mindre skeptiske nå, sier Stabell.

– Står på det han har sagt

Foreldrene har i forkant av rettssaken gitt uttrykk for at frykter at de ikke vil få svar på hva som skjedde med datteren.

– Hvorfor ble de mer skeptiske etter dagen i dag?

– Vi ser hvordan han forklarer seg, og da opplever vi at han ikke kommer til å gi noe mer her i retten. Han står på det han har stått på hele tiden og foreldrene til Sigrid kjenner til politiforklaringene, sier Stabell.

Bistandsadvokaten sier at foreldrene oppfattet det slik at den tiltalte 38-åringen på noen punkter forklarte seg annerledes enn han har gjort i politiforklaringer.

– Hvorfor ønsker de å være i retten selv om det er tungt for dem?

– Det er fordi de ønsker å få mest mulig opplysninger om saken, og det er også knyttet til sorgbearbeidelsen for dem, sier Stabell og understreker at det ikke er uvanlig i drapssaker at de pårørende følger saken.

– Ikke problematisk

John Christian Elden hilser på Tom Schjetne

John Christian Elden forsvarer den 38 år gamle mannen som står tiltalt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Her hilser han på faren hennes Tom Schjetne i retten.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Elden forklarer at den tiltalte ikke oppfattet det som problematisk å møte Sigrids foreldre i retten.

– Han har forklart at han ikke har noe med drapet å gjøre, derfor er ikke dette spesielt problematisk for ham, sier Elden.

– Han har forståelse for at det er verre for dem, ettersom påtalemyndigheten mener han har gjort det han er tiltalt for. nbsp;

Den tiltalte sa flere ganger i sin forklaring at han slet med å huske nøyaktig tid eller sted for hendelser. Forsvarer John Christian Elden vil ikke være med på å karakterisere sin klients forklaring som «god» eller «dårlig».

– Jeg vil ikke karakterisere hans forklaring på noen måte. Dette er hans måte å gå uttrykk for han mener, sier Elden.

– Skyldes det påtalemyndigheten kaller "selektiv" hukommelse at han ikke ville si mer?

– Hvis han hadde husket mer, hadde det vært til hans fordel. At han ikke har forklart mer, skyldes at han ikke er i stand til det. Han har besvart de spørsmålene han har fått, så godt han har kunnet.

– Indisier

Elden fremholder at dagens rettsdag ikke forandrer hans syn på at saken er «basert på indisier».

– Det er ikke et fellende bevis i denne saken, som gjør at man tenker, "aha, han er skyldig", sier Elden.

Store deler av den første rettsdagen gikk med til den tiltaltes forklaring. Spørsmålene fra aktor var tidvis tøffe, og tiltalte gjentok flere ganger at han var «sliten og stresset».

– Var utspørringen for tøff, med tanke på at aktor har tatt utgangspunkt i at han er psykisk syk?

– Jeg noterer meg at han får veldig direkte spørsmål. Jeg synes det er greit at han får de spørsmålene, så vi får et bilde av den tiltaltes måte å forklare ting på, sier Elden.

Tiltalte i Sigrid-saken, Jens Olav Sæther og Nina Prebe

Statsadvokat Nina Prebe (til høyre) stod for utspørringen av tiltalte (til venstre) sammen med kollega Jens Olav Sæther som sees i midten. Utspørringen ble til tider noe amper da tiltalte nektet å svare på spørsmål.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Aktor: – Tiltaltes forklaring interessant for påstanden

Aktor og statsadvokat Nina Prebe ønsker ikke å kommentere detaljer rundt utspørringen og hvorfor påtalemyndigheten valgte å presse tiltalte på hvor han var i tiden før, under og etter Sigrids forsvinning.

– Men det er viktig for oss å få tiltaltes forklaring på bevegelser, hvem han har vært sammen med og hva han har gjort, sier Prebe til NRK etter endt rettsdag.

Statsadvokaten sier at de synes rettsdagen gikk ganske bra, og at de lytter interessert til tiltaltes forklaring.

– Vi tar opplysningene og det han sier med oss videre. Det vil så bli tatt med i vurderingen når tiden kommer for å nedlegge påstand i saken, sier Nina Prebe.

Svaret henviser til både spørsmålet om tilregnelighet og straffenivået.

Tiltalte i Sigrid-saken blar i notatblokk i retten

Tiltalte hadde med seg ei tjukk notatbok som han bladde i underveis i retten.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Forsvarer sa til retten at dette er en indisiesak. Hva er din kommentar til det?
– Det er et sammensatt bevisbilde, det er vi enige om. Vi mener at vi kan føre bevis for at tiltalte er skyldig, svarer statsadvokaten.

Virkelighetsoppfatning

En større del av aktors utspørring gikk blant annet med til å spørre tiltalte om bilder som ble tatt av bilen hans. På et av bildene vises 38-åringen i gjenskinnet av bilen. Tiltalte ville likevel ikke bekrefte at det var han som tok bildet, og mente at det «kunne være manipulert».

– Mener du som forsvarer det er bestridt at tiltalte tok disse bildene?

– Bildene er helt ufarlige, og beviser ikke noe. Det er ingen grunn til at han skal lyve om disse. Det gjør at vi får et innblikk i hans referanseverden, svarer forsvarer John Christian Elden.

– Sier dette noe om tiltaltes tilregnelighet?

– Han sier selv at han er tilregnelig. Når han sier at disse kan ha vært manipulert, sier det noe om hans virkelighetsoppfatning. Dommeren skal berømmes for at han lar tiltalte snakke. sier Elden.