Hopp til innhold

– En langsom kaldkvelning av de private

I Oslo har kampen om «velferdsprofitørene» nådd hjemmetjenesten. Høyre beskylder byrådet for å snikavvikle det frie brukervalget.

Eirik Lae Solberg og Erling Lae

SAMME SKJEBNE? Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) og tidligere byrådsleder Erling Lae (H) frykter at de kommersielle selskapene skal lide samme skjebne i hjemmetjenestene som innen sykehjem og barnehage.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Landet rundt raser striden om det venstresiden ynder å kalle «velferdsprofitørene».

I Oslo har byrådet lenge arbeidet imot kommersielle barnehager og kommersielle sykehjem.

Ingen kommersielle selskaper får tilskudd til å drive nye barnehager. Og ingen kommersielle bedrifter får lov til å drive sykehjem for kommunen når kontraktene går ut.

– Snikavvikling

Så langt har de kommersielle vært fredet innen hjemmetjenesten. Det vil si hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Nå mener Høyre at byrådet gjør livet så surt for de private at det i praksis er en snikavvikling.

– Selv om byrådet sier at de ønsker å videreføre brukervalg, er det de i praksis driver med en langsom kaldkvelning av de private tjenestene, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Fritt brukervalg

Han besøker Ole Christian Høie (75) på Majorstua sammen med han som innførte fritt brukervalg i Oslo, tidligere byrådsleder Erling Lae (H).

– Jeg har bare én person å forholde meg til, og det er en velsignelse, sier Høie.

Ole Christian Øien

VALGTE PRIVAT: Ole Christian Høie er tilhenger av konkurranse og setter pris på at bare har én person å forholde seg til.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han har valgt hjemmetjenester fra det private selskapet Norlandia.

– Disse private firmaene er jo mye mindre bedrifter med mange færre ansatte. Du opplever ikke at leiligheten blir rent ned av mennesker du ikke har hatt besøk av før eller etter hvert ikke husker at du har hatt besøk av fordi det kan bli så veldig mange forskjellige som kommer, sier han.

Han oppgir også muligheten for å kjøpe tilleggstjenester utover det kommunen kan gi som en viktig grunn til å velge privat.

Kommunerevisjonen har tidligere undersøkt hvor mange ulike pleiere som besøker brukere av kommunal hjemmesykepleie i løpet av en måned.

Tallene varierer per bydel, med Bydel Søndre Nordstrand på topp med et gjennomsnitt på 39 ulike ansatte.

Vurderer å trekke seg ut

– Det er en selvsagt rett å kunne påvirke hvem som skal komme inn i ditt eget hjem, sier Erling Lae.

Men nå risikerer Ole Christian Høie å miste sin faste hjemmehjelper. I en ny utlysning har Oslo kommune skjerpet kravene så kraftig at Norlandia vurderer å la være å legge inn anbud.

Siril Kleiven, Norlandia

TREKKER SEG UT? Direktør for vekst og utvikling i Norlandia Hjemmeomsorg, Siril Kleiven.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– For oss er det rett og slett et spørsmål om vi klarer å levere disse tjenestene. Det jobber vi ganske intensivt med å regne på nå, sier direktør Siril Kleiven i Norlandia Hjemmeomsorg.

Hun ser ikke på sitt firma som en velferdsprofitør.

– Det er så knappe marginer at den profitten skulle jeg gjerne sett. Vi har ikke sett noe til den, sier Kleiven.

Skjerpede krav

Det handler om skjerpede krav til nattbemanning og sykepleierdekning. Dessuten må alle leverandører heretter tilby tjenester i alle bydeler.

– De endrer rammebetingelsene slik at det blir umulig å gi et tilbud. Mange av dem som har mulighet til å velge, får heller ikke vite om valgmuligheten, sier Eirik Lae Solberg.

Byrådet har også innført en ordning der brukerne får såkalt aktivitetstid på kommunens regning. Men det gjelder bare dem som velger kommunalt.

– Like vilkår

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl avviser at kommunen ikke informerer om private muligheter. Men hun forsvarer de skjerpede kravene og sier at de på ingen måte er noen kaldkvelning.

Tone Tellevik Dahl

KVELER INGEN: Byråd for helse, eldre og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

– Hittil har høyresiden sørget for at det er de private leverandørene som kunne velge fritt. De kunne velge hvilken bydel de kunne levere i, til hvilken tid på døgnet, og de kunne også velge bort brukergrupper.

– Vi vil at valgfriheten skal ligge hos innbyggerne. Derfor skal de konkurrere på like vilkår som kommunens tjenester, sier eldrebyråden.

Hun legger til at den nye utlysningen også skal stimulere til flere ideelle aktører.

– Ikke til overskudd

Men hvorfor skal de kommersielle fortsatt få levere tjenester hjemme hos folk når de ikke er velkomne på sykehjemmene?

– Vi vil at de pengene vi bruker på sykehjemsdrift skal gå til sykehjemsdrift og ikke til overskudd i store konserner.

– De har mye større økonomi enn i hjemmetjenesten, sier Tone Tellevik Dahl.