Hopp til innhold

– En krevende høst, men ingen ransbølge

Mer en høstflo enn en bølge, er konklusjonen etter at politiet i Oslo har sett nærmere på den såkalte ransbølgen i Oslo høsten 2013. Fredag morgen la de fram to nye rapporter om selve ranene, og hvem de unge ranerne er.

Marianne Sætre i Oslo politidistrikt.

Forskningsinstituttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og seniorrådgiver Marianne Sætre i Oslo politidistrikt la fram hver sin rapport om ranerne og ranene i Oslo høsten 2013.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

I oktober 2013 ble det i gjennomsnitt begått fire ran hver dag i hovedstaden, og i mange av tilfellene var gjerningspersonene unge gutter. Samtidig mente noen at det slett ikke var så mange flere ran enn vanlig, men at det var den store mediedekningen som skapte inntrykket av en ransbølge.

Etter økningen i antall anmeldte ran, tok Politirådet i Oslo initiativ til å få mer kunnskap om ran og ranere. Forskningsinstituttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har sett nærmere på hvem de unge ranerne er, mens politidistriktet selv har tatt for seg selve ranene.

– Mer høstflo enn en bølge

– Da mediene skrev om ransbølge i 2013 var det delvis fordi de sammenliknet med 2012 som var et år med relativt få ran. Politiet har ingen forklaring på dette, og denne informasjonen kom ikke frem i medienes artikler, sier seniorrådgiver Marianne Sætre i Oslo politidistrikt.

Hun mener derfor at det er riktigere å kalle denne økningen i antall ran for en høstflo. Men selv om antall ran ikke kan beskrives som en bølge, var det likevel en klar økning i barn og unge som ofre for ran.

Det var også noen unge ranere som sto bak en stor andel av ranene, sier forsker Evelyn Dyb ved NIBR.

Evelyn Dyb

Forsker Evelyn Dyb.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Unge ranere er oftest gutter eller menn. De driver gjerne med rus, de har ramlet ut av skolen, og det er en svak overrepresentasjon av gutter med foreldre som har innvandret til Norge fra andre land, sier Dyb.

Samtidig som mediene skrev om økningen i ran, måtte flere unge møte i retten for ran som var begått tidligere. Det forsterket inntrykket av omfanget, mener hun.

– En svært krevende høst

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier at denne høsten var krevende, og utelukker ikke at politiet selv var med på å skape et bilde av en ransbølge.

– Vi lurer jo hvordan dette uttrykket oppsto, og det kan hende i at vi brukte slike begreper i vår formidling, sier han.

Politiet opprettet en egen ransgruppe på Grønland, og gir blant annet den æren for at ranstallene nå er like lave som i 1987, da man begynte å telle ran.

Les rapportene: Ran i den globale byen og Unge ranere i den globale byen.