Hopp til innhold

– E18 sniker i køen

Ap og SV i Oslo krever at bygging av ny E18 vestover må vente. Nå er det full strid i bystyret.

E18 ved Sandvika

Trafikken på E18 ved Sanvika.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Ap og Sv i Oslo krever at bygging av ny E18 vestover må vente. Derfor stemte partiene mot byrådets forslag til Oslopakke 3.

Dermed er det ikke lenger enighet om den gigantiske vei- og kollektivsatsingen i hovedstadsområdet.

– Bryter avtale

SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn beskylder Høyre og Fremskrittspartiet for å bryte en tidligere avtale, og fremskynde byggestart for E18 på bekostning av viktige kollektivtiltak.

Partiet mener penger til motorvei-utbygging allerede fra 2012 av, er i strid med tidligere avtaler, og at den kostbare utbyggingen vil ramme viktige kollektivprosjekter.

– Vi er enig om det aller meste i Oslopakke 3, men det er en viktig ting vi er uenig om og det er å flytte starttidspunket for E18 to år fram i tid. Det kunne ikke Ap og SV gå med på. Vi anbefaler nå at vi bruker 2011 til å bli enig om dette. Det er trist at vi ikke får det til. Men pakka består og vi skal forsette samarbeidet, sier Rune Gerhardsen, gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe.

Partiene er uenige

Når bystyret behandlet vei og kollktiv-satsingen «Oslopakke 3» ble det splittelse i bystyret.

– Ja det vil endte med en splittelse i bystyret. Vi i SV er mest opptatt av at vi skal satse mest mulig på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det er det viktigste for miljøet, sier Lindsjørn.

I 2006 var alle partier enige om hvilke veier og kollektivprosjekter det skulle satses på i hovedstadsområdet, og når de skulle bygges.

– Sniker i køen

SV beskylder Høyre og Fremskrittspartiet for å snike i køen med sitt favorittprosjekt E18. I Oslopakke 3 er det foreslått å sette av 1 milliard kroner til E18 fra 2012 til 2014.

– Bygging av ny E18 skulle starte i perioden 2014- 2017. Nå bryter H og FrP avtalen, De vil framskynde et gigantisk vei-prosjekt på bekostning av gode kollektivprosjekter. Det kan ikke SV være med på. Da blir det brudd, sier Lindsjørn.

Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland benekter at E18 er framskyndet på bekostning av miljøprosjekter slik SV sier.

– Det ligger penger til E18 i perioden 2011-14, og det er en oppfyllelse av det vi tidligere har vært enig om. Det en også skal være klar over er at det i Bærum i to år har vært et eget bompenge-snitt som skal finansiere nettopp denne veien. Derfor viktig at vi viser at vi mente alvor da vi inngikk avtalen, sier Røsland.

Kommer dere til å skyve E18 ut av fireårsperioden, slik SV krever?

– Nei, vi har gitt et løfte til velgerne og til dem som betaler i bomringen i Oslo om at det kommer en ny E18-vestkorridor, og det løftet har jeg tenkt å holde. Jeg skulle ønske at SV også ville holde det løftet, sier Røsland.

Krav om lokalpolitisk enighet

Stortinget krever lokalpolitisk enighet om bompengeprosjekter slik som Oslopakke 3. Den enigheten er ikke lenger tilstede i hovedstadsområdet.

En politisk splittelse om Oslopakke 3 - vil kunne ramme trafikantene, advarer SVs gruppeleder.

– Konsekvensen er at det kan bli stopp i alle utbygginger. Vi får verken vei eller mer bane i Oslo på mange år. Og det ville være veldig uheldig for befolkningen i Oslo og Akershus. Det har vi simpelthen ikke råd til. Det vil bli et kaos og det kaoset må Høyre og Fremskrittspartiet ta ansvar for, sier Lindsjørn.

Strid også i Akershus

I Akershus fylkesting ble det også splittelse da politikerne der tok stilling til den gigantiske samferdselspakka før sommeren. Der stemte de rødgrønne partiene i mot forslaget til handlingsprogram.

Det eneste partiene ble enige om var budsjettet for det første året i fireårsperioden (2011), og dette inneholdt ikke kontroversielle investeringer.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på twitter.