– De ringer politiet hvis sønnen min kommer på skolen

Wenche Johnsen frykter for framtida til sin 15 år gamle sønn, som selv ikke skolen med ekspertise på atferdsproblemer klarer å håndtere.

En 15 år gammel gutt har i snart to måneder vært utestengt fra spesialskolen han går på i Bærum. Gutten har ADHD og adferdsproblemer, og etter noen episoder med vold og trusler nekter skolen ham å være sammen med de andre elevene. Moren til gutten, Wenche Johnsen, mener utestengelsen er ulovlig.

FORTVILET: I snart to måneder har sønnen til Wenche Johnsen vært utestengt fra spesialskolen han går på i Bærum. 15-åringen har ADHD og adferdsproblemer, og etter noen episoder med vold og trusler nekter skolen ham å være sammen med de andre elevene.

– Det har vært noen veldig slitsomme år Jeg føler at jeg kjemper en ensom kamp for at sønnen min skal få den skolegangen han har krav på, sier Wenche Johnsen.

Det er en stille ettermiddag i stua hjemme hos familien Johnsen i Bærum.

Fra bokhylla henter mamma Wenche fram et fotoalbum med klassebilder. Wenche Johnsens 15 år gamle sønn er en av de høyeste på bildet. Han ser ut som tenåringer flest. Men det bildet ikke viser, er trøbbelet han har skapt for skolevesenet de siste årene.

I snart to måneder har sønnen hennes vært utestengt fra en alternativ skole han går på i Bærum. 15-åringen har ADHD og adferdsproblemer, og etter noen episoder med vold og trusler nekter skolen ham å være sammen med de andre elevene.

Det mener moren bryter med Opplæringsloven.

– Jeg vil at han skal bli godtatt av de andre, og at han skal tilpasse seg.

Vanskelige år i skolen

Allerede på barneskolen merket foreldrene at gutten slet med å tilpasse seg. Han klarte ikke å sitte stille. Å følge reglene på skolen var også vanskelig. Den gangen syns ikke moren problemene virket som noe utenom det vanlige.

– Men etter hvert ble det mer og mer krevende. Jo mer han skulle sitte i ro, jo vanskeligere ble det.

Wenche Johnsen

MENER SKOLEN HAR SVIKTET: - Jeg hadde forventet at de skulle klare å ta seg av ham, sier hun.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Etter mange vanskelige år på flere forskjellige skoler, flyttet firebarnsmoren til Bærum kommune. Der håpet hun at den kommunale, alternative skolen «Skarva» skulle få skikk på sønnen.

Skolen tilpasser undervisning for elever som ikke klarer seg på vanlig skole, med mer praktisk arbeid og mindre teori. Her håpet Wenche Johnsen at sønnen skulle få to gode år på ungdomsskolen, med bedre karakterer og utbytte av timene. Sånn gikk det ikke.

– Jeg synes skolen svikter sønnen min. Jeg hadde forventet at de skulle klare å ta seg av ham, sier hun.

Får ikke være på skolens område

15-åringen står nå i fare for å miste nesten all undervisning i høst. Siden september har han ikke lenger fått lov til å være på skolens område.

– Vi har fått beskjed om at hvis han dukker opp på skolen på dagtid så kommer de til å ringe politiet for å få ham fjernet, sier moren.

Problemer i timene og en konflikt med en annen elev som førte til vold og politianmeldelse, har gjort at skolen så seg nødt til å sette klassemiljøet over 15-åringens behov.

Skolen vil ikke kommentere saken. Men dokumenter NRK har fått tilgang på viser at skolen oppfatter 15-åringen som utagerende og til tider farlig.

For å sørge for at gutten får noe undervisning, har skolen imidlertid gitt ham tilbud tre timer daglig i lokalene til en ungdomsklubb i nærheten. Der er han alene sammen med to lærere, men sier selv at han ofte ikke møter opp fordi han ikke har noe utbytte av det.

Det er ikke første gang 15-åringen har opplevd å bli stengt ute fra skolen. På barneskolen ble det også gjort et lignende vedtak, og gutten ble tatt ut av undervisningen og skolens område. Den gang klagde foreldrene til Fylkesmannen i Buskerud. De fikk medhold, og gutten fikk komme tilbake.

Mener skolene gir opp ADHD-barn

Nina Holmen i ADHD Norge

BEKYMRET: Nina Holmen er rådgiver i ADHD Norge, og synes skolene altfor ofte tyr til isolering. – Vi er bekymret. Skolene bryter loven hver eneste dag.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

ADHD Norge hører ukentlig om lignende saker. De mener det kan gjøre vondt verre for elevene som blir tatt ut av undervisningen.

– Dette løser ingenting. Skolene tar ikke ansvar for opplæringen, og isolerer elevene i tiltak som ikke fungerer, sier rådgiver i ADHD Norge, Nina Holmen.

Hun skulle ønske skolene heller forsøkte å se hva som ligger bak atferdsproblemene, og hva som utløser dem. Derfor mener hun at flere skoler burde være flinkere til å hente hjelp utenfra.

Tilbudet som 15-åringen har fått, med tre undervisningstimer hver dag, imponerer ikke. Holmen mener det må være brudd på Opplæringsloven.

– Det er virkelig ille med så lite undervisning, sier hun.

Holmen tror mange av skolene som isolerer vanskelige elever, egentlig har gitt opp.

– Elevene blir isolert, men uten noen plan for hvordan de skal komme inn i fellesskapet i klasserommet igjen. Hva gjør det med en 15-åring når selv de voksne gir opp?

– Til elevens beste

I «Skarva» skoles ordensreglement står det at elever kan utvises for tre dager.

Skolesjefen Øyvind M. Wee i Bærum viser imidlertid til at Opplæringsloven åpner for å utvise elever lenger. Det skal likevel veldig mye til før en skole går så langt, og i så fall må det være til elevens beste.

– Handler det om elevens beste eller fellesskapets beste?

– Dette bestemmes ut ifra helheten, der både hensynet til eleven og klassen skal ivaretas, sier Wee.

– Hvordan kan det være til elevens beste å redusere timeantallet?

Øyvind Moberg Wee

VISER TIL OPPLÆRINGSLOVEN: Skolesjefen Øyvind M. Wee i Bærum mener at skolen kan utvise elever for mer enn tre dager.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Det er bedre effekt av tre konsentrerte timer, enn en hel dag på skolen. Jeg vil tro at undervisningsopplegget i praksis vil være det samme, og av samme kvalitet om man skulle ha opplæring på skolen, sier han.

Wee sier at slike tiltak aldri skal være langvarige, men at akkurat hvor lenge det er snakk om, vil variere fra situasjon til situasjon.

Selv om «Skarva» er en alternativ skole, mener kommunalsjefen at den ikke har noe ekstra ansvar for å hjelpe elever med utagerende adferd.

– Når en alternativ skole tar inn elever, så gjør de det med mål om å bidra til en positiv utvikling for eleven. Mange ganger lykkes man med det, andre ganger tar det mer tid. Og det er ikke sikkert man når målet heller, sier Wee.

Jeg synes skolen svikter sønnen min. Jeg hadde forventet at de skulle klare å ta seg av ham.

Wenche Johnsen

Tidligere i år ga Fylkesmannen en kristen privatskole beskjed om at det var ulovlig å isolere to elever i alle friminutt i flere uker. De to elevene mobbet andre, og ble derfor holdt igjen inne i klasserommet.

Nå skal det vurderes om «Skarva» og Bærum kommune har fulgt loven ved å holde 15-åringen utenfor fellesskapet.

Wee sier at de legger sin ære i å følge lovverket, og mener ikke at det er snakk om isolering i dette tilfellet.

– Vi vil legge til rette for best mulig undervisningsopplegg for eleven og klassen.

Sover bort skoledagen

15-åringen synes det er greit at moren blir intervjuet av NRK, men ønsker ikke å stå frem med navn og bilde selv. De siste ukene har han opplevd som meningsløse. Mens moren må gå på jobb, blir han som regel hjemme.

– Sånn som det er nå så sover jeg bort så å si hele skoledagen. Jeg føler ikke at jeg har noe å stå opp for, sier han.

Dagene blir kjedelig uten skolen. Uten vennene. Det er de som lokker mest når han tenker på hva han går glipp av ved å være borte fra skole og undervisning.

Nå skal han egentlig møte opp på fritidsklubben som ligger én og en halv kilometer unna skolen.

– Det er to-tre timer hver dag, men jeg gidder ikke møte opp. Jeg ser ikke poenget med det, det blir så kjedelig å være alene med to lærere.

– Er du farlig for andre elever?

– Jeg tror ikke vennene mine ser på meg som farlig. Jeg synes rektor har overreagert, sier han.

For mamma Wenche Johnsen føles det ikke som noen seier de gangene hun klarer å overtale sønnen til å møte opp.

– En gang han kom seg dit etter at jeg hadde mast og mast. Da han kom dit var det for å spille biljard med læreren. Jeg merket at jeg tenkte «Er det verdt det?», sier hun.

– Isolering bryter med opplæringsloven

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har vært med å gi ut en veiledning for hvordan lærere skal håndtere elever med atferdsvansker.

– Dette er ikke uvanlig Vi har vært i kontakt med flere skoler der enkeltelever er mye alene uten at de får et godt alternativt tilbud.

Thomas Nordahl

NEI TIL ISOLERING: Professor i pedagogikk Thomas Nordahl mener isolering ikke er en god måte å forbedre elevers sosiale ferdigheter.

Foto: Høgskolen i Hedmark

Ifølge Nordahl bryter isolering generelt med intensjonen til opplæringsloven.

– I opplæringsloven står det at alle elever skal være i klasser eller i mindre grupper, som dekker deres behov for sosial tilhørighet.

– Når du over lang tid er isolert fra andre så vil du ikke kunne dekke ditt behov for sosial tilhørighet, og du risikerer at elevene tenker at det er dem det er noe galt med, fortsetter Nordahl.

Bekymret for framtida

Moren har vanskelig for å tro at vedtaket skolen har fattet kan være lovlig. Hun har derfor fått hjelp av en advokat. Nå ligger saken til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Han har en rett og en plikt til å gå på skolen. De kan ikke bare stenge noen ute fordi det blir for vanskelige. Han har krav på et fullverdig skoletilbud, det plikter kommunen å tilrettelegge. De plikter å tilrettelegge for alle elever, sier Wenche Johnsen.

Saken skulle egentlig behandles hos Klagenemnden i Bærum den 10. november, men siden «Skarva »skole ikke oversendte dokumentasjon på utestengelsen, er klagebehandlingen utsatt. Samtidig har skolen vedtatt å forlenge utestengelsen av 15-åringen til ut november. Da har han ikke fått lov til å gå på skolen i to måneder.

For hver dag sønnen holdes borte fra skolen, frykter moren at han går glipp av viktig undervisning. Hun vet ikke når og om sønnen i det hele tatt får komme tilbake til vanlig undervisning.

– Jeg tror han har såpass dårlig erfaring med skolen, at han kommer til å velge bort videregående når den tid kommer. Da blir det vanskelig for ham å finne seg jobb.

– Har dere som foreldre gjort nok?

– Jeg har stått på hele veien, og samarbeidet med dem man kan samarbeide med. Jeg vil så gjerne at det skal gå bra med min sønn, og det vil han selv også, sier
Wenche Johnsen.

15-åringen selv sier at han ikke deler foreldrenes bekymring for sin egen framtid.

– Jeg vil endre meg, avslutter han.