78 prosent av normalt på kollektiv

Antall reisende hos Ruter var i forrige uke 78 prosent av det normale før pandemien, det samme som uka før.

Passasjertallene økte de første ukene etter høstferien og var på det meste oppe i 81 prosent, men har sunket igjen, trolig på grunn av høye smittetall.

Nå klokka 13 møter Ruter og sentrale politikere fra Oslo og Viken samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Tema er kollektivkrisen og kravet om at staten dekker tapte billettinntekter for å hindre kutt i tilbudet.