– Manglende avtaler fører til brudd på arbeidsmiljøloven

Ifølge personaldirektør ved Sykehuset Østfold, Wenche Lyngholm, var manglende avtaler med svenske vikarer hovedårsaken til 3.500 brudd på arbeidstidsreglene i fjor.

Sykehuset Østfold i Fredrikstad

Akershus universitetssykehus hadde 10.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Østfold hadde 3.500 brudd, mens Vestfold hadde 800.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Det dreier seg om rutiner ved ansettelser som ikke er fulgt og avtaler gjennom tillitsvalgte som ikke er gjort.

Personaldirektør (PR-direktør) ved Sykehuset Østfold, Wenche Lyngholm / NRK.no

Om det er gode forklaringer, skal jeg ikke si så mye om. Vi konstaterer at det er en alvorlig situasjon. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen. / TV2
Personaldirektør ved Sykehuset Østfold, Wenche Lyngholm

Personaldirektør (PR-direktør) Wenche Lyngholm ved Sykehuset Østfold.

Foto: Jørgen Gangstøe / NRK
Just Ebbesen adm.dir. Sykehuset Østfold.

Administrerende direktør, Just Ebbesen, Sykehuset Østfold.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Helse Sør-Øst har etter Adecco-saken i Oslo gjennomgått sine virksomheter - og funnet til sammen 50.000 regelbrudd på sykehusene sine i 2010, meldte TV2 i går.

Sykehusdirektør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold sier at sykehuset ikke har vært påpasselig nok.

– I de fleste tilfellene dreide det seg om kun kortere overskridelser av arbeidstidens lengde. Dette er derfor ikke forhold som medfører uforsvarlige forhold for pasienter eller ansatte.

– Hovedmengden av de bruddene som oppstår skyldes at sykehuset ikke har vært påpasselige nok med å søke om individuelle avtaler om utvidede rammer for arbeidstid for våre faste vikarer, sier Ebbesen.

– 50.000 brudd på arbeidsmiljøloven

Det dreier seg til sammen om i størrelsesorden 50.000 brudd på arbeidstidsmestemmelsene i loven, bekrefter viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen til TV 2.

– Om det er gode forklaringer, skal jeg ikke si så mye om. Vi konstaterer at det er en alvorlig situasjon. Det ønsker vi å gjøre noe med, sa direktør Steinar Martinsen.

Akershus universitetssykehus hadde 10.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Østfold hadde altså 3.500 brudd, mens Vestfold hadde 800.

I Østfold vil de nå ordne opp med vikarene hevder personaldirektør Lyngholm overfor NRK.no.

Hør radiointervju:

Strengere rapportering

– En god del av disse bruddene skyldes at rutinene for å få på plass slike avtaler ikke er fulgt. Men det er klinkende klart at Sykehuset Østfold ikke skal ha brudd på disse bestemmelsene. Det vi gjør nå er å følge opp dette tettere gjennom rapporteringer hver måned.

– Det dreier seg om rutiner ved ansettelser og avtaler gjennom tillitsvalgte som ikke er gjort.

– Vi skal også legge dette frem i en sak for sykehusstyret, sier Lyngholm til NRK.no.

Ansatte ved Sykehuset Østfold sier slike brudd har pågått i en årrekke, men at de først nå har kommet frem i lyset.

Hva sier du til det Lyngholm?

– Det er ikke noen tvil om at vi ikke kan tolerere dette. Men jeg har også lyst til å understreke at det er 850.000 vakter i dette samme året. Det betyr at vi har brudd på 0,5 prosent av disse vaktene, sier Lyngholm til NRK.no.

– Vikarene ønsker selv å arbeide lengre

Ifølge Sykehuset Østfold er mange av de faste vikarene spesialsykepleiere som er viktige for driften av sykehuset i helger, høytider og under ferieavvikling. Disse ønsker selv ofte å arbeide noe lengre økter når de kommer til sykehuset, forklarer sykehusdirektør Ebbesen i Østfold.

– Med lang erfaring som faste vikarer over flere år, og med kjennskap til rutiner, systemer og faste medarbeidere, sørger de for god pasientsikkerhet, sier han.

Likevel understreker han hvor viktig det er å følge retningslinjene som gjelder ved sykehuset.

– Leder skal inngå avtale med tillitsvalgt om en samlet arbeidstid på inntil 16 timer per døgn dersom behov for det oppstår, og slik arbeidsmiljøloven åpner for, fastslår Just Ebbesen.

Les: Arbeidsmiljøloven om arbeidstid