Hopp til innhold

10.000 biler kan forsvinne fra Sandvika

En ny fast forbindelse over Oslofjorden vil gi færre biler på E18 gjennom Asker og Bærum. Nok en grunn til å skrinlegge ny E18, mener SV.

trafikkaos E18

Statens vegvesens trafikkberegninger viser at ti prosent av trafikken blir borte fra Sandvika med ny Oslofjordkryssing.

Foto: Fredrik Buer / NRK

En av grunnene til at Oslo-området ofte preget av kø, kork og kaos er at mye trafikk som strengt tatt ikke har noe der å gjøre må innom hovedstaden.

Derfor er veiplanleggerne i full gang med å se om det fins måter å krysse Oslofjorden på som kan erstatte eller supplere ferja mellom Moss og Horten og dagens Oslofjordforbindelse, den bratte en-løps-tunnelen mellom Drøbak og Hurum som har vært preget av trafikkulykker og hyppige stengninger.

Oslofjorden en barriere

Heikki Holmås

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV).

Foto: Olav Juven / NRK

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å anbefale en løsning på hvordan den barrieren som Oslofjorden i dag representerer best kan forseres. Rapporten fra utredningsarbeidet ventes på høring i høst.

I forbindelse med utredningsarbeidet har Vegvesenet gjort trafikkberegninger som viser hvordan trafikkstrømmene vil endre seg hvis det bygges en ny fast forbindelse over fjorden.

De viser at trafikken vil flytte seg fra E18 gjennom Asker og Bærum til E6 gjennom Follo og Oslo sør hvis det bygges ny bru eller tunnel på tvers av Oslofjorden.

– Det er ytterligere et argument for at vi nå må stikke fingeren i jorda og se på E18 helt på nytt, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV).

– Vi må se om de planene som foreligger for ny E18 er altfor store i forhold til behovet og de målene vi har satt oss for bedre Oslo-luft og det å nå klimamålene, sier Holmås.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hardangerbrua

Hardangerbrua har et hovedspenn på 1310 meter. En bru fra Filtvet til Vestby vil få et spenn på 1400 meter

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Vegvesenet har studert hvordan trafikken vil kunne endre seg dersom man enten bygger bru fra Vestby til Filtvet i Hurum eller mellom Moss og Horten. Hovedbildet er det samme i begge alternativene.

Anders Jordbakke

Anders Jordbakke, Statens vegvesen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Med nye, faste forbindelser vil en del trafikk som i dag bruker E18 gjennom Vestkorridoren til og fra Oslo endre rute og kjøre inn i Oslo gjennom E6 sørfra, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke.

– Vi har sett at trafikktallene på E18 ved Sandvika endres i størrelsesorden 10.000 kjøretøyer pr. døgn, sier Jordbakke.

Det tilsvarer en trafikkreduksjon på om lag ti prosent. Det er ikke nok til å fjerne alle køer på E18.

– Det vil fortsatt være køproblemer, men alle reduksjoner vil jo bidra noe til å gjøre transportsystemet mindre belastet og mindre følsomt, sier Anders Jordbakke.

Enda en utredning

SV bruker sammenhengen med Oslofjordkryssingen som ett av argumentene for å kreve en helt ny, grunnleggende utredning av E18 gjennom Asker og Bærum.

Heikki Holmås og partifellen Bård Vegar Solhjell har levert inn et forslag i Stortinget der de krever at det gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Vestkorridoren.

Dette er en utredning som alle samferdselsprosjekter over 750 millioner kroner skal igjennom. Hensikten er å finne ut om de oppfyller de målene som er satt eller om det er bedre måter å nå de samme målene på.

Det ble gjennomført en KVU for Oslopakke 3, som E18 er en del av, i 2007. Samferdselsdepartementets vurdering var at det derfor ikke trengtes en egen KVU kun for Vestkorridoren.

Bedre luft med ny E18?

Med en egen KVU for E18 vil SV veie utbyggingen opp mot ønsket om å bedre luftkvaliteten, kutte klimagassutslipp og ta økningen i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange.

– En slik utredning vil gi svar på om det er riktig å bruke 40 milliarder kroner eller mer på en ny motorvei, eller om andre løsninger er bedre, for eksempel å investere i kollektivtrafikk, nye baner og gang- og sykkelveier.

Men E18 Vestkorridoren må da være et av Norges mest gjennomutredede veiprosjekter?

Man har ikke satt dette veiprosjektet opp mot alternativer på en skikkelig god måte. Dette var en del av den første forhandlingen om Oslopakke 3 og har bare ligget inne. Nå vet vi mer om hvor dyrt det blir. Det har blant annet fått Oslo bystyre til å si at vi må kutte i prosjektet, sier Heikki Eidsvoll Holmås.