Hopp til innhold

- Jeg håper østfoldkommunene vil bosette flere flyktninger

Sarpsborg vil bosette alle flyktninger som myndighetene ber om, ellers i Østfold ligger kommunene foreløpig langt under det myndighetene mener er nødvendig.

Henrik Cafer Cenar

Fungerende regionsjef i IMDi Øst, Henrik Cafer Cenar, håper langt flere kommuner i Østfold sier ja til å bosette flyktninger de neste to årene, enn det ligger an til i dag.

Foto: IMDi

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – har løpende statistikk som viser at Østfolds kommuner så langt i år har vedtatt å bosette 235 flyktninger. De er bedt om å finne bosteder til 425.

For de kommende to årene er forskjellene enda større. Neste år har kommunene så langt vedtatt å finne plass til 140 av 400, for 2016 er tallene 114 av 400.

Se statistikken her:

IMDi logo

IMDi's statistikk for bosetting, oppdatert etter juni

Men kommunene har frist til september med å gjøre vedtak om å ta imot flyktninger de to kommende årene.

Enkelte kommer erfaringsmessig også til å drøye til nærmere budsjettbehandlinger utover høsten, sier Henrik Cafer Cenar i IMDi Øst.

– Vi regner med at flere kommuner vil fatte vedtak, forhåpentligvis flere vedtakk en i forrige runde, i 2013. Vi ser dette positivt. Vi ønsker å bosette 10.000 personer i 2015, det samme gjelder for 2016. Så vi er avhengige av at kommunene fatter de vedtakene som er nødvendige.

Vil løse problemer

– Går dere i dialog med kommunene?

To små syriske gutter i fargerike klær står utenfor et flyktningetelt i en leir i Libanon

To syriske barn i en av flyktningleirene i Libanon. Det er nødvendig å bosette 10.000 flyktninger i Norge hvert år i tre år framover, mener IMDi. I dag sitter nesten 5.000 med godkjent opphold i Norge fremdeles på mottakene.

Foto: Bilal Hussein / Ap

Ja, det gjør vi. Vi sender brev til hver enkelt kommune. Vi har egne møter med hver enkelt kommune, og går i dialog for å finne ut vi kan gjøre for at de skal ta imot de flyktningene vi ber dem å ta imot. Men den endelige beslutningen tar den enkelte kommune?

– Hva kan dere tilby en kommune som sier de ikke har boliger til flyktninger?

– Vi kan tilby et samarbeid med Husbanken, slik at de kan gå i dialog om låneopptak og tilskudd. Regjeringen økte 1. januar integreringstilskuddet, slik at kommunene får mer penger for hver enkelt flyktning. Vi kan tilby kompetanse og veiledning til kommunene, og vi har inngått egne partnerskapsavtaler med utvalgte kommuner. Sarpsborg er en av de kommunene.

Og Sarpsborg er unntaket fra regelen for Østfold sin del.

Integrering stopper opp for tusenvis

– Vi har i dag nesten 5.000 flyktninger som bor på mottak og venter på bosetting. De har fått lovlig opphold i Norge.

– Dermed blir flere sittende på mottak, og kommer ikke i gang med sin integreringsprosess. Og de kommunene som er velvillige får en større belastning, sier Cafer Cenar.

Stort sprik

Sarpsborg har vedtatt å bosette 170 flyktninger i løpet av perioden 2014 – 2016. Kommunene Aremark og Rømskog har så langt ikke vedtatt å bosette noen av de henholdsvis 45 og 30 flyktningene de er bedt om ta imot.

– Sarpsborg er veldig flinke til å utnytte det private boligmarkedet. Videre lar Sarpsborg også flyktningene selv skaffe bolig. Det er noe andre kommuner i Østfold og andre deler av landet kan lære noe av, sier Cenar.

Våler er den eneste andre kommunen som i likhet med Sarpsborg har vedtatt å bosette like mange som de er bedt om i år, men de har ingen vedtak gjeldende for de to neste årene.

Ellers har Østfolds kommuner lagt seg på å finne rom for halvparten eller færre av de flyktningene de er anmodet om å ta inn.