Hamen: Kan synke når som helst

Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir liggende på bunnen av Iddefjorden som et miljøproblem.

MS Hamen

KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet.

Foto: Privat

- Håndteringen av dette skipet er en skandale, det sier Anders Karlsson, som er svensk bergingskonsulent til nrk.no.

Karlsson har vært ombord på MS Hamen, og han er sjokkert over det han har sett.

- Dette skipet har ikke vært i dokk de siste 20-30 årene, og stålplater og bolter har rustet bort.

Det er mange kubikk med olje ombord, både i maskinrommet og i rør. Hvis denne båten synker, kommer den til å bli liggende på bunnen som et miljøproblem a la Blücher i Oslofjorden, sier Karlsson.

Les også:

M/S Hamen

LIGGER I NATURVERNOMRÅDE. Det norske skipet ligger i EUs Natura 2000-verneområde.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil koste millioner å fjerne båten

Anders Karlsson var i forrige uke ombord på MS Hamen i to omganger, og besiktiget båten.

- Vi har regnet på hva dette handler om av tid og kostnader, når det gjelder det å få sanert og slept skipet vekk.

Vi snakker om flere millioner kroner, før vi har fått skipet til en dokk, der det kan skrotes, sier han.

Hvis alt som må og kan fjernes ombord, før et slep tar til fjernes, er det snakk om arbeidskostnader for et sted mellom en og to millioner svenske kroner.

- I tillegg vil det være nødvendig å ha to slepebåter til vi kommer utenfor Svinesundsbruene.

Derfra og ut kan vi slepe med en båt, men samlet vil bogseringskostnadene ligge på en halv million kroner, sier han.

Les også:

MS Hamen

UFORSVARLIG HÅNDTERING AV KJEMIKALIER. Bergingskonsulent Anders Karlsson mener det er uforsvarlig å la Hamen ligge i Iddefjorden med mange kubikk olje i motorrommet, olje i kraner som fanges opp av spann, og et skrog som ikke har vært i dokk på 20-30 år.

Foto: Privat

- Strenge miljøkrav til sanering

Ombord i MS Hamen er det kjemikalier og annen olje, som må saneres, før skipet kan slepes vekk.

- Det er strenge krav til sertifisering, knyttet til dette saneringsarbeidet.

Blant annet skal man redegjøre for hvordan man ser for seg å fjerne kjemikalier, og det skal også gjøres rede for hvor man plasseres forurenset materiale, forteller Karlsson.

Han stiller seg undrende til at de nåværende eierne av MS Hamen kan benytte lensepumper for å fjerne vannet, som siger inn i båten gjennom dørken og skrog.

- Dette pumpes rett ut i Iddefjorden. For de av oss- som har sett hvordan det ser ut i vassen, langs strendene og på fjellet her, så ser vi jo at forurensningen fra Hamen havner ut i naturen, sier han.

M/S Hamen

BØR BESLAGLEGGES. Skipet kan ikke bli liggende enda en vinter, uten at det er fare for at det synker, mener bergingsekspert.

Foto: Rainer Prang / NRK

Til Øst-Europeisk dokk

Hvis MS Hamen skal hugges opp, og det skal være regningssvarende for den som tar over skipet, så er det en forutsetning at skipet overtas gratis, mener Karlsson.

- Dette skipet har ikke så stor verdi at man kan betale for vraket, før kostnadene med å sanere det og skroting tar til.

Det er kun i enkelte land i Øst-Europa man kan ta imot skipet og få skrotet det, slik at det ikke blir et økonomisk tap for den som overtar skipet, sier Karlsson.

Han har ikke tro på at land innenfor EU vil ta imot skipet i den forfatning det er nå.

- Skadene er omfattende, og skipet må plukkes ned bit for bit før man kan begynne med huggingen. Det må være fritt for forurensning før hugging starter sier han.

- Det haster

Karlsson ser på kalenderen, og slår fast at det haster med å få skipet overtatt, sanert og slepet vekk.

- Hvis vi ikke får slept skipet over Nordsjøen før midten av september, er jeg redd for at det blir liggende enda en vinter, sier han.

Hans mening er at vær- og vindforholdene i Nordsjøen ikke tilsier at et gammelt skip som MS Hamen kan tas ut på en slik tur sent på høsten.

- Selv om vi har gode supplybåter, som både kan ta store og lange slep, så er Hamen-slepet noe spesielt.

Vi snakker om en pill råtten, synkeferdig båt. Da må kravene til den som tar på seg et slikt oppdrag være atskillig strengere, sier Anders Karlsson.

Enorme kostnader med å heve sunket skip

- Hvis dette skipet går til bunnen i Iddefjorden, vil det bli uhyggelig mye dyrere å heve skipet derfra, enn å berge det, slik det ligger nå, sier Karlsson.

Alternativet er i følge ham at svenske myndigheter lar skipet bli liggende på bunnen, hvis det synker.

- Jeg er redd det vil gå utover miljøet her på svensk side og den andre siden av fjorden.

Selv om Iddefjorden har en viss tilsig av vann fra havet, så snakker vi om atskillige kubikk olje og annet ombord i Hamen, som før eller siden siger ut, sier han.

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg

MS Hamen synker

Håper Hamen beslaglegges

Anders Karlsson håper svenske myndigheter nå setter hardt mot hardt.

- Uansett om selskapet jeg er konsulent for, eller noen andre vil gå inn i denne saken, så bør man av miljøhensyn, gjøre noe fort.

Jeg har sett at skipet ligger ned på fjell foran. Det betyr at skroget er under press. Med den tilstanden skipet er i, vil det når som helst kunne synke, sier Anders Karlsson.

Han mener, at hvis eierne ikke kommer opp med en konkret plan med det aller første, er det viktig at svenske svenske myndigheter handler raskt.

- Dette er et Natura 2000- verneområde. Sverige kan ikke være bekjent av å la et slikt skip ligge inne i et naturvernområde helt til det synker, med de forurensningsfølgene det vil få.

Dette er ikke noen sak som plutselig har dukket opp nå, men har vært kjent i mange år. Nå er tiden moden for å reagere, og kanskje bør svenske myndigheter beslaglegge skipet, sier Anders Karlsson.

Væske lekker fra MS Hamen juli 2011

FORURENSET OMRÅDE. - Langs land her er det tydelig å se at forurenset vann fra MS Hamen har seget inn. Området her kommer til å bære preg av dette i mange år fremover, tror bergingskonsulent Karlsson.

Foto: Privat