Hopp til innhold

- Høyhastighetstog er galskap

Det er galskap å bygge høyhastighetstog, mener leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Østfold Arbeiderparti er dypt uenig.

høyhastighetstog

- Det finnes ikke ett eneste holdbart argument for å bygge høyhastighetstog i Norge, sier leder i Stortingets transport - og kommunikasjonskomite, Frps Per Sandberg i en kommentar i Aftenposten.

Foto: MARTIN BUREAU / AFP

- Å bygge høyhastighetstog til hundretalls milliarder kroner vil rett og slett være galskap, sier leder i Stortingets transport - og kommunikasjonskomite, Frps Per Sandberg i en kommentar i Aftenposten.

- Det finnes ikke ett eneste holdbart argument for å bygge høyhastighetstog i Norge, sier han.

Han peker i sin kommentar på at det vil være galskap å prioritere høyhastighetsbane for tog, når det gjenstår mye jobb både på veinett og det allerede eksisterende jernbanenettet. Etterslepet der er på over 300 millioner kroner.

Sandberg mener også at høyhastighetsplanenes enorme kostnader vil torpedere det togtilbudet folk bruker til daglig og at det ikke vil ha noen klimaeffekt.

Politikere i hele Norge har uttalt seg varmt om høyhatighetstog. Det er utredet planer både for en trase mellom Oslo og Trondheim, og for en mellom Gøteborg og Oslo.

Irene Johansen, Stortingsrepresentant (Ap)

Irene Johansen er enig med Sandbergs utspill om kostnader, men mener Norge må få til både høyhatighetstog og utbedre eksisterende jernbane.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Må få til begge deler

Østfold Arbeiderpartis Irene Johansen som også sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er enig i kommitelederens utspill om kostnader.

Men mener Norge må få til begge deler - ikke velge mellom høyhastighetstog eller eksisterende jernbane.

Johansen vil finansiere høyhastighetstog gjennom en egen plan - slik det ble gjort med Gardermobanen, for det må ikke gå ut over allerede eksisterende jernbanenett, ifølge Johansen.

- Hvis vi skal satse på egne høyhastighetsbaner så må vi finansiere det spesielt gjennom en egen prosjektfinansiering, slik som vi gjorde gjennom Gardenmobanen, sier Johansen.

- Og de planene vi har for utbedring av dagens jernbanenett gjennomføres først.

- Vi må få til begge deler. Vi må bygge ut dagens jernbanenett også må vi ha høye hastigheter slik at folk kommer trygt og effektivt fram.