- Gransking før sommeren

Det skal ikke stå på penger, når Halden kommune iverksetter sin egen gransking av ishallen.

Halden ishall

Den kommunale granskingen av utbyggingen i Halden ishall starter før sommeren.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det har vært mye bråk rundt utbyggingen av Halden ishall.

Det er påstått at det har vært store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger kommunestyret la til grunn, da saken ble behandlet i i 2007.

Motsatt har det vært hevdet at byggearbeidene i ishallen er påført mange andre kostnader enn det som lå i den opprinnelige økonomiske rammen, og at det var politiske motiver for at kommunen aldri fulgte opp egne vedtak om å øke lånegarantier og overdra skjøtet.

Les også:

Morten Christoffersen, Krf. Halden

Morten Christoffersen (Krf) mener det er riktig at eksterne granskere ser på Halden ishall-saken.

Foto: HaldenDagblad

- Behandles i april, mai

Et flertall i kommunestyret vedtak den 17. desember 2009 at Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen og .

- Den kommunale granskingen av Halden ishall starter før sommerferien, sier Morten Christoffersen, som leder Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring.

Utvalget er gitt fullmakt til å utarbeide mandat for hva som skal granskes, og foreta utvelgelse av hvem som skal gjennomføre granskingen.

- Jeg forventer at administrasjonen legger fram et forslag til behandling i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring i april eller mai, sier Christofersen til nrk.no

Les også:

Vil ha eksterne granskere

Det er reist kritikk fra flere hold på at det er Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring som er gitt fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.

Blant medlemmene i dette utvalget er politikere , som har hatt roller i tilknytning til ishallen.

- Jeg ser det som uproblematisk at disse politikerne er med i utvelgelsen av mandat. Administrasjonen legger fram sitt forslag, som vi tar stilling til i utvalget, sier han.

Christoffersen mener det er viktig at eksterne granskere håndterer ishall-saken.

- Jeg synes det er riktig med en fullverdig gransking av kjente forhold. Eksterne må inn i bildet. Om det blir ett eller flere firmaer, som skal stå for undersøkelsene, er det for tidlig å si noe om, sier Morten Christoffersen.

Les også:

- Må bruke nødvendige ressurser

Han forutsetter at et resultat av granskingen vil foreligge på sensommeren i år.

- Når vedtak fattes, går jeg ut i fra at granskingen starter umiddelbart. Etter dette regner jeg med at granskingen går sin gang framover mot sommeren, og at det deretter vil foreligge et resultat rett etter sommeren, sier han.

Christoffersen mener det er riktig å bruke nødvendige økonomiske midler, for å få gjennomført granskingen på en skikkelig måte.

- Det må selvfølgelig brukes penger innenfor rimelighetens grenser, sier han.

Når granskerne er ferdige havner saken tilbake i utvalget, og deretter skal ishall-saken behandles i kommunestyret i Halden.

Politi, skattevesen og KOFA

Fra før av har saken om utbyggingen av Halden ishall avstedkommet interesse også hos andre offentlige granskings- og etterforskningsmyndigheter.

Entreprenørselskapet ISS politianmeldte i januar 2010 sin tidligere regionsjef i Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, som hadde ansvar for utbyggingen av Halden ishall fram til i fjor sommer.

ISS har rettet et personlig krav mot ham på 14 millioner kroner.

Engebretsen har på sin side anmeldt ISS for falsk anmeldelse og har krevd erstatning.

I motanmeldelsen fra Engebretsen heter det at anmeldelsen ISS har inngitt mot den tidligere regionsjefen i selskapet er gitt mot bedre vitende, og at anmeldelsen søker å pådra Engebretsen en siktelse og domfellelse for en straffbar handling han ikke har begått.

En privatperson har dessuten anmeldt Halden kommune til Klagenemda for offentlige anskaffelser - KOFA i forbindelse med arbeider på Halden ishall.

Og i februar i år startet Skattevesenet bokettersyn i ishallselskapet, som nå heter Halden Arena AS.