- Folk blir hjernevasket

Et sektlignende miljø er ansvarlige for at folk drar fra Lisleby til Syria for å slåss for IS, påstår han.

Terror Lisleby anonym

– Det er gode familier på Lisleby, og de er helt fortvilte over at barna reiser ned til Syria, forteller NRK Østfolds anonyme kilde.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det er så tragisk at det er helt jævlig.

Det er en mann med kjennskap til det muslimske miljøet på Lisleby som snakker med NRK Østfold. Han ønsker å være anonym.

Han forteller om tre venner fra Østlandet som har blitt drept allerede, etter å ha dratt til Syria.

– Familiene deres ble jo lurt, de visste ikke selv at barna deres hadde dratt ned dit. Det er fordi det er disse små kreftene som rekrutterer dem. Idiotisk.

Det ble i går kjent at sju av dem som har reist fra Norge for å krige med IS i Midtøsten bodde i samme gate på Lisleby i Fredrikstad. To av dem er tilbake i Norge, en er drept i Syria.

– Hjernevaskes av en liten sekt

Mannen NRK snakker med, sier dette skyldes et lite, sekterisk miljø i den tradisjonsrike arbeiderbydelen i plankebyen.

– Folk går jo på et møtested her og blir hjernevasket. De tror det frelse i å dra ned dit, men det er en sekt som bidrar til at dette har blitt slik. Jeg er selv muslim, men det fins jo mange forskjellige måter å praktisere det på. Den gruppa der er ekstrem og tragisk.

  • Se kveldens TV-sak her:
Sju unge menn fra samme miljø i Lislebyveien i Fredrikstad har reist til Syria for å krige for IS. To er kommet hjem, en av de syv er drept. Ingen har noen god forklaring på hvorfor så mange fra samme sted reiser for å krige for terrororganisasjonen.

Men han tror ikke noen aktivt rekrutterer Lisleby-ungdom til å bli med IS i kampene i Syria.

– Det tror jeg ikke. I så fall, så må vi andre kanskje ta et tak i nærområdet og snakke med dem. Dra dem ut av det miljøet, hvis det er noen som er i fare for å bli hjernevasket til å bli sent ned dit.

– Jeg har snakket med noen som er sympatisører med IS, men meningene deres er absurde. Det blir helt feil. Jeg føler at de er veldig sterke i den troen.

– Det fører til ubehageligheter å snakke om dette

Grunnen til at han velger å være anonym, er risikoen for aggressive reaksjoner.

– Det er ikke så trygt lenger å prate om dette, hvis man selv er muslim. Det fører til ubehageligheter.

– Det kommer fram at folk ikke liker deler av det jeg kommenterer på Facebook. Det er tendenser til at folk reagerer kraftig. Men vi må reagere kraftig tilbake, og stå sammen mot slike folk.

De tror det frelse i å dra ned dit, men det er en sekt som bidrar til at dette har blitt slik. Jeg er selv muslim, men det fins jo mange forskjellige måter å praktisere det på. Den gruppa der er ekstrem og tragisk.

Anonym

Tror ikke Lisleby er i fare

– Jeg håper ikke at innbyggerne på Lisleby føler at det er de som er truet, det tror ikke jeg de er, sier Camilla Eidsvold, som sitter i bystyret for Fredrikstad SV, når hun får spørsmål om hvordan folk reagerer på PSTs vurderinger om økt terrorfare.

– Terror er uforutsigbart, terror er der for at folk skal være utrygge, føle usikkerhet om omgivelsene rundt seg. Dette sier ikke noe om Fredrikstad eller Lisleby, men om den verden vi lever i.

– Hvorfor kommer så mange IS-frivillige fra Østfold?

– Jeg har tenkt på det, men har ingen svar, svarer Eidsvold.

- Hvis noen har det, håper jeg de står frem. Men jeg tror ingen har det svaret. Vi kan bli flinkere til å prøve å få folk til å ta bedre valg, om det gjelder IS eller annet.

– Jeg er ikke overrasket av at de kommer fra samme gate. Jeg husker en skikkelig kriminell gjeng fra da jeg vokste opp, og de kom alle fra samme bygård.

Feilslått integrering?

Folk NRK Østfold har snakket med på Lisleby i dag, forteller om et lokalt miljø der etniske grupper deler seg.

Kristian Martiniussen

Folk snakker om Lisleby som om det er en getto, sier Kristian Martiniussen.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– De holder seg veldig mye for seg selv. Vi er ikke så mye sammen. Ikke så mye mer jeg kan si om det, sier Kristian Martiniussen.

– Lisleby blir omtalt som en getto.

– Nå har jeg bodd borte herfra en del år, da jeg kom tilbake var det veldig mange flere innvandrere herr enn sist, forteller Bente Hammer.

Hun flyttet tilbake til Lisleby for halvannet år siden.

– Jeg hører ikke om at det er spesielt ille her, men jeg ser jo at nordmenn og utlendinger ikke er noe særlig blandet. Jeg skulle jo ønske at vi kunne gå sammen som venner, men det er vanskelig. Jeg tror kanskje de er litt engstelige for oss, de tror kanskje at vi ikke vil godta dem. Og da får vi kanskje ikke sjansen til vise at vi gjerne vil hilse på.

NRKs anonyme kilde ønsker tettere oppfølging av det offentlige.

– Kommunen må ta et tak for å hjelpe de nyankomne. De bør integreres fortest mulig, med aktiviteter og møter. Kanskje politiet skal samle folkene. Det er ikke bra integrering her nå.

– Kommunene må snakke med de familiene som er rammet av dette, og høre hvordan dette har skjedd. De må ta tak i andre familier med ungdommer på den alderen, som kan bli hjernevasket. Ellers mister de barna sine.

– Jeg syns ikke en skal legge alt på kommunen heller, mener Bente Hammer.

– Folk må ta ansvar selv. Foreldre må tørre å være foreldre, og ikke bare være venner. De tør ikke å ta konflikter med barna sine. Hva skal kommunen kunne gjøre med det, liksom?

På tide å anerkjenne feil i integreringsarbeidet

– Dette understreker at integreringen ikke er god, konkluderer Camilla Eidsvold i Fredrikstad SV.

Camilla Eidsvold, Fredrikstad SV

Camilla Eidsvold i Fredrikstad SV tror ingen har svaret på hvorfor så mange fra Østfold og Lisleby har gått til krig for IS.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det er på tide å anerkjenne det. Jeg er ikke så overrasket over det heller, vi inviterer dem ikke inn i det systemet som de er en del av. Vi snakker ofte om plikt og krav, men da må vi møte dem med det de kan oppfylle av plikter og krav, men det gjør vi ikke.

Ordføreren ikke enig

– Det får stå for Eidsvolds regning, svarer ordfører Jon-Ivar Nygård (A).

- Vi har ingen kunnskap som tilsier at integreringspolitikken i sum er feilslått her.

– Det er slik at det bor mange i Fredrikstad med ulik bakgrunn. 13–14 prosent av innbyggerne kommer fra andre deler av verden.

– Men hva gjør dere med situasjonen på Lisleby nå?

Bente Hammer, Lisleby

– Det er forferdelig trist å høre at så mange fra Lisleby har dratt til Syria, forteller Bente Hammer.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Vi er klar over at Fredrikstad har sin andel av utfordringene. Vi gjør det vi kan lokalt. Vi har startet arbeidet med å bygge opp kompetanse blant de i kommunen som leverer tjenester, særlig i et forebyggingsperspektiv. Vi har startet arbeid med å lage en lokal tiltaksplan, vi har kontakt med Stortinget og departementer for å skaffe ekstraordinære ressurser til å håndtere saken. Vi har et møte med justiskomiteen og KS neste uke.

– Jeg tror at lokalsamfunnet og innbyggerne på Lisleby skal fortsette med det de gjør: Å leve sammen, sier Camilla Eidsvold.

– At noen bryter ut det kan ikke de klandres for. Det er et godt miljø på Lisleby. Levekårsmessig er det ikke den største inntektsgruppa som bor her, men Lisleby er et godt sted å vokse opp, med gode naboer. De skal bare fortsette med den gode jobben de gjør, å være innbyggere på Lisleby.

– IS-krigerne er kriminelle

Integreringsproblemer er en ting, mener Camilla Eidsvold. Men de som har tatt steget, og sluttet seg til ekstremistene i IS, har gått for langt.

– IS-krigerne er etter min mening kriminelle. De har gått over en terskel, som NOKAS-ranerne gjorde i sin tid.