- Et skritt nærmere Østfold-sykehus

Fylkesordfører Ole Haabeth er lettet over at Sylvia Brustad ikke vil kjøpe hele sykehustomta på Gullaug i Buskerud.

Fylkesordfører Ole Haabeth
Foto: Birger Kjølberg/NRK

Sylvia Brustad
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe hele sykehustomta på Gullaug i Buskerud.

Det gav hun styret i Helse Sør-Øst beskjed om i dag.

- Vi ligger foran i køen

Det er gode nyheter for Østfold, mener fylkesordfører Ole Haabeth. Han hevder planene om nytt sykehus i Østfold er kommet styrket ut etter møtet helseministeren hadde med Helse Sør-Øst mandag.

- Det som er sagt nå, er ikke negativt for Østfold, i hvert fall. Det Brustad har sagt, tyder på at man har en lenger vei å gå i Buskerud, både i forhold til psykiatri og sikring av tomt. Begge deler er sluttført i Østfold. Vi har både tomta og klarhet på at vi skal ha et nytt sykehus med både somatikk og psykiatri, sier Haabeth.

Ole Haabeth mener at et nytt sykehus i Østfold blir prioritert foran et nytt sykehus i Buskerud.

- Jeg mener vi har ligget foran i køen hele tiden, og vi skal kjempe for å beholde den plassen, sier Haabeth.

Ingen avklaring

Administerende direktør ved Sykehuset Østfold, Leiv Kvale

Direktør Leiv Kvale ved Sykehuset Østfold mener utfallet av mandagens møte er positivt for planene om nytt Østfold-sykehus.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Direktør Leiv Kvale ved Sykehuset Østfold mener også at utfallet av dagens møte er positivt for planene om nytt Østfold-sykehus.

- Det vedtaket som er vedtatt i dag, setter i hvert fall ikke sykehuset Østfold på listen etter sykehuset Buskerud, slik jeg oppfatter dette. Jeg vil tolke dette som nok et skritt i riktig retning for et nytt sykehus i Østfold, sier Kvale.

Østfold og Buskerud er de fylkene som står først i køen for et nytt sykehus, men sykehusmøtet i Helse Sør-Øst ga ingen avklaring om hvilket fylke som skal prioriteres først.

- Sykehuset Østfold kjemper vår sak på våre premisser. Det som er viktig for oss er at vi har et godt prosjekt. Dette er ingen idrettskonkurranse mellom ulike regioner, sier Kvale.

Forrige uke marsjerte 2000 østfoldinger i fakkeltog for å markere støtte til et nytt sykehus i Østfold.

- Kan ikke kjøpe tomta

Helse Sør-Øst skal nå overta planleggingen av nytt sykehus i Nedre Buskerud og forhandle med tomteeieren om å kjøpe en mindre del av Gullaugtomta. Sylvia Brustad sier det er en del ting som må avklares i forbindelse med Gullaugtomta.

- For flere år siden ble det ble inngått en opsjonsavtale for 800 mål. Store deler av tomta var tenkt til andre formål, og det ikke grunnlag for, etter de lover og regler jeg som helseminister må forholde meg til, å kjøpe tomta.

Hun bekrefter at det skal forhandles videre om tomta.

- Hovedsporet er å se om det er mulig å finne en løsning på Gullaug, sier Brustad.

Kan ikke kjøpe hele tomta

Fakkeltog for nytt sykehus i Østfold

2000 østfoldinger marsjerte i fakkeltog forrige uke for å markere støtte til et nytt sykehus i Østfold.