Rykende uenige om eurokrisen

Hellas, Spania og Portugal må ut av eurosonen, mener NHH-professor Victor D. Norman. - Det vil føre til en fullstendig katastrofe, sier næringsminister Trond Giske.

Nærings- og handelsminister Trond Giske og NHH-professor Victor D. Norman

Nærings- og handelsminister Trond Giske og NHH-professor Victor D. Norman er helt uenige om hvordan gjeldskrisen i Sør- Europa bør løses. Torsdag deltok de på NHHs høstkonferanse i Oslo.

Foto: Johan B. Sættem

Professor Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole mener at gjeldskrisen i Sør-Europa er uløselig dersom ikke de hardest rammede landene forlater eurosamarbeidet.

– Spania, Portugal og Hellas må ut av eurosamarbeidet hvis de skal komme ut av sine realøkonomiske problemer sier Victor D. Norman til NRK.

Han sier at landene i Nord-Europa, inkludert Norge, i ren egeninteresse må hjelpe Spania, Hellas og Portugal til å få strøket en del av gjelden og bidra til at de kommer seg ut av euroen.

Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole

Statsgjeldskrisen i Europa kan ikke løses uten at flere land forlater eurosamarbeidet, mener NHH-professor Victor Norman.

Foto: Johan B. Sættem

Alternativet er langvarig arbeidsløshet, sosial uro, og en fare for at Sør-Europa politisk sett går i oppløsning, mener Norman.

– Faren for det er mye verre enn at noen må ta noen tap på lån i dag, sier Norman. Han viser til at Mussolini kom til makten i Italia på grunn av at det var økonomisk og politisk krise i landet.

Landene trenger en egen valuta for å kunne føre en pengepolitikk som gir mulighet til å tilpasse kostnadsnivået og dermed konkurransekraften, sier professoren.

LES OGSÅ: Slovakias nasjonalforsamling sa nei til EFSF

LES OGSÅ: Belgia overtar kriserammet bank

- Norge kan ikke være «freeridere»

Norman mener at i stedet for å lage redningspakker for å holde land innenfor euroen, må redningspakkene i stedet innrettes på en slik måte at de hjelper land ut av eurosamarbeidet.

Konkret mener professoren at Norge også må delta i en delvis ettergivelse av gjelden til disse landene.

– Hvis det blir en gjeldssanering i Sør-Europa, bør Norge ta del i det på lik linje som alle andre, selv om man ikke er en del av eurosamarbeidet. Vi kan ikke nok en gang sitte og være freeridere på EU, sier Norman.

Han mener at det er naturlig at Norge tar sin del av dette ansvaret, og at det er i Norges egeninteresse å gjøre det, fordi det bidrar til at den europeiske økonomien fungerer.

LES OGSÅ: Merkel og Sarkozy enige om bankredning

LES OGSÅ: Kritiserer Merkels krisehåndtering

- En utmelding vil være katastrofal

Næringsminister Trond Giske har vært motstander av eurosamarbeidet i mange år, men mener likevel at en utmelding vil føre til det komplette kaos.

– Effekten av en utmelding av euroen vil være så katastrofal at det vil være vanskelig å se for seg et slikt scenario, sier Giske til NRK.

(saken fortsetter under bildet)

Næringsminister Trond Giske

Nærings- og handelsminister Trond Giske sa på NHH-konferansen torsdag at dagens gjeldskrise i Europa er mer alvorlig enn finanskrisen i 2008, fordi de offentlige virkemidlene er brukt opp.

Foto: Johan B. Sættem

En utmelding av euroen vil føre til at landene som går ut av den felleseuropeiske valutaen vil måtte gjenoppta en nasjonal valuta, som dramatisk vil få redusert kjøpekraften over natten.

Sist uke var næringsministeren i Hellas, der han blant annet hadde møter med landets statsminister George Papandreou. Giske har ingen tro på at det blir noen lykkelig utgang på krisen ved at enkeltland forlater euroen.

– Tenk bare på alle privatrettslige avtalene som er inngått i euroen. Hvordan skal man skaffe kapital til sentralbanken og hvordan skal man bestemme en vekslingskurs til den nye valutaen i forhold til Euroen, sier næringsministeren.

Han betegner eurosamarbeidet som et byggverk uten utganger, som er feilkonstruert i utgangspunktet.

– Da er det vanskelig å tenke seg at man skal lage seg en utgang i ettertid, sier Giske til NRK.

LES OGSÅ: – Hellas bør gå konk, og bankene ta regningen

LES OGSÅ: Barroso vil ha skatt på finanstransaksjoner

Næringsministeren har ingen tro på at eksempelvis Hellas kan lykkes dersom landet melder seg ut av euroen. Giske mener at de greske bankene vil gå konkurs, og at veksten stopper opp.

– Det er heller ingen greske politikere som ønsker seg dette, sier Giske.

Han mener at dersom ett land først forlater euroen vil det stadig komme spørsmål og spekulasjoner om hvorvidt andre land skal forlate valutasamarbeidet og alvorlige problemer for europeiske banker.

Giske er av den oppfatning at dagens eurosamarbeid er konstruert med flere feil, der den første og viktigste er at det er innført en felles valuta og pengepolitikk uten at det samtidig er noen form for felles budsjettstyring.