Hopp til innhold

Risikerer fengsel i 10 år

Strafferammen for grov korrupsjon er 10 års fengsel. – Men det er lite trolig at straffepåstanden mot Yaras tidligere konsernsjef blir så streng, sier korrupsjonsekspert.

Thorleif Enger

Tidligere konsernsjef Thorleif Enger i Yara har etter eget utsagn blitt tiltalt for grov korrupsjon av Økokrim.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Professor Petter Gottschalk

BI-professor Petter Gottschalk sier at korrupsjonsdommene i Norge i gjennomsnitt fører til fengsel i ett år og åtte måneder.

Foto: NRK

Onsdag kveld gikk Thorleif Enger ut i Dagens Næringsliv og fortalte at Økokrim har tiltalt ham for grov korrupsjon fra den tiden har var konsernsjef i Yara.

Tiltalen kom i kjølvannet av at Yara vedtok Norgeshistoriens i særklasse største foretaksbot, 295 millioner kroner.

Etter det NRK har grunn til å tro vil tiltalen mot den tidligere konsernsjefen samt andre eventuelle påtalemessige vedtak i saken bli offentliggjort fredag formiddag.

To nåværende Yara-direktører måtte trekke seg fra konsernledelsen våren 2012, etter at de ble siktet for korrupsjon av Økokrim.

Spørsmålet er om de i likhet med tidligere konsernsjef blir tiltalt. I så fall blir de permittert inntil saken er endelig avgjort, sa Yaras konsernsjef til NRK onsdag.

– Får i gjennomsnitt ett år og åtte måneders fengsel

BI-professor Petter Gottschalk er ekspert på korrupsjon. Han sier til NRK.no at det har vært 65 dommer om korrupsjon og grov korrupsjon de siste fem årene.

Mens strafferammen for korrupsjon er fengsel i tre år, er den ti år for grov korrupsjon.

– I gjennomsnitt har dommene for korrupsjon og grov korrupsjon ført til fengsel i ett år og åtte måneder, sier Gottschalk.

Han sier at de strengeste straffene som er gitt for grov korrupsjon de senere årene er fem og et halvt år, i to tilfeller.

– Beløpets størrelse kan indikere en straffepåstand på 7-8 år

Men Økokrim betegner Yara-saken som en «usedvanlig alvorlig korrupsjonssak».

I tillegg mener Økokrim at det er snakk om store beløp som er utbetalt som bestikkelser, 12 millioner dollar, tilsvarende 70 millioner kroner.

Andenæs

- Påtalemyndigheten har tatt feil før, sier Engers advokat Ellen Holager Andenæs.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

BI-professoren mener det kan bety at Økokrim i sin straffepåstand vil legge listen relativt høyt.

– Man kan tenke seg at påtalemyndigheten vil legge seg på en påstand på fengsel i 7-8 år, utfra saken og at beløpet det dreier seg om er 12 millioner dollar, sier Gottschalk.

– Enger skal frifinnes

Thorleif Engers advokat Ellen Holager Andenæs sier til NRK.no at hennes klient er uskyldig.

– Torleif Enger skal frifinnes, fordi han ikke har gjort noe galt, sier Andenæs.

Hun sier at tiltalen fra Økokrim ikke er noe annet enn en beskyldning, men bekrefter overfor NRK at hennes klient er tiltalt for grov korrupsjon.

– Det er retten som skal ta stilling til om det er noe hold i beskyldningene. Påtalemyndighetene har tatt feil mange ganger før, sier Holager Andenæs.

Onsdag sa Holager Andenæs til NRK at hun syntes det var «merkverdig og drøyt» at Yara hadde vedtatt foretaksboten.

Les også: Yara får korrupsjons-bot på 295 millioner kroner