Hopp til innhold

Yara får korrupsjons-bot på 295 millioner kroner

Næringsministeren vil innkalle Yaras styreleder til et møte etter at selskapet har erkjent korrupsjon. Økokrim har gitt Yara International ASA (Yara) en rekordbot på 295 millioner kroner for korrupsjon og bestikkelser.

Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og Yara vedtar foretaksbot fra Økokrim og erkjenner med det grov korrupsjon i selskapet i perioden fra 2004-2009.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

- Dette er en svært alvorlig sak. Korrupsjon er uakseptabelt. Det skal ikke herske tvil om at staten som eier selvsagt har nulltoleranse for korrupsjon, sier næringsminister (H) Monica Mæland til NRK.

Staten ved næringsdepartementet er største eier i det børsnoterte selskapet. Yara ble skilt ut fra Hydro og staten eier 36 prosent av gjødselsselskapet.

Næringsminister Monica Mæland under Nord i Sør-konferansen i Oslo

Næringsminister Monica Mæland vil innkalle styreleder i Yara til møte

Foto: NHO Reiseliv Nord-Norge


- Jeg har i dag bedt om et møte med styreleder for å gjennomgå saken og hvordan selskapet sikrer at noe slikt aldri kan skje igjen.

Særdeles alvorlig

Økokrim har etterforsket korrupsjonsmistankene mot Yara i årevis, og betegner saken som en "særdeles alvorlig korrupsjonssak".

– På vegne av meg selv og administrasjonen vil jeg understreke at dette er en ekstremt alvorlig sak for Yara, sier konsernsjefJørgenOle Haslestad på pressekonferansen som pågår nå.

Et enstemmig styre vedtok boten, forteller styreleder Bernt Reitan.

Og Yara mener selskapet nå har innført nye rutiner slik at lignende ting ikke kan skje igjen.

– Jeg kan garantere at saken som ligger bak oss ikke vil gjenta seg, sier konsernsjefen.

Rekordstor bot

Onsdag morgen kom nyheten om at selskapet må betale 295 millioner kroner som straff for å ha bestukket offentlige tjenestemenn i Libya og India, i tillegg til å ha bestukket en leverandør i Russland.

I etterforskningen har Økokrim henvendt seg til 12 land for å få bistand, og har særlig fått betydelig hjelp fra særlig sveitsiske, franske og amerikanske myndigheter.

–Dette er en uvanlig alvorlig korrupsjonssak. Økokrim mener å kunne bevise at det er benyttet bestikkelser i tre ulike land. Det er tale om bestikkelser på meget høyt nivå. Det gjelder en minister i Ghadafis regjering (Libya), og en høytstående embetsmann i India, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland til NRK.

Hun sier at reaksjonen er streng av almennpreventive hensyn.

- Boten er et signal til andre foretak om at det er viktig å satse på antikorrupsjonsarbeid internt, og ha gode rutiner slik at korrupsjon unngås. Det er viktig at toppledelsen støtter dette anikorrupsjonsarbeidet, sier førstestatsadvokaten.

– Forankret hos personer i daværende konsernledelse

Boten er på 270 millioner kroner. I tillegg omfatter forelegget inndragning av utbytte med 25 millioner kroner. Yara har informert Økokrim om at foretaket erkjenner at vilkårene for straffansvar er oppfylt, og forelegget er vedtatt.

Det samme sier selskapet i en børsmelding.

Hvorvidt personer i selskapet skal strafferettslig forfølges, er noe Økokrim vil ta stilling til i løpet av kort tid.

Men Djupesland sier til NRK at Økokrim mener at ledende ansatte i selskapet var kjent med bestikkelsene.

I 2012 siktet Økokrim tidligere konsernsjef Thorleif Enger i tillegg til to andre direktører for grov korrupsjon.

– Vi mener at dette var forankret hos personer i Yaras daværende konsernledelse, og det er også et alvorlig aspekt ved denne saken, sier hun.

Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for cirka 12 millioner amerikanske dollar.

– Ser alvorlig på saken

– Når vi vedtar boten og erkjenner straffskyld er det fordi Økokrims funn er i
tråd med resultatene av vår egen granskning. Straffen er hard, men vi aksepterer
den, sier Bernt Reitan, styreleder i Yara.

I april 2011 satte Yara selv i gang en ekstern granskning samtidig som selskapet
rapporterte mulige uregelmessige forhold til Økokrim. Hovedfunnene fra den
eksterne granskningsrapporten ble lagt frem i juni 2012.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Både selskapets eksterne granskning og
Økokrims etterforskning har avdekket uakseptable og skuffende forhold. Vi har i
denne perioden bistått Økokrim og gitt dem tilgang til alt materiale, sier
Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara. Forholdene er skjedd i perioden 2004 – 2009.