Frp: – Dusj til tiggerne sender et signal om at de er ønsket her

Regjeringa bevilger ti millioner kroner til dusj og toaletter til tiggere. Samtidig innfører de tiltak for å signalisere «at tigging er uønsket i Norge». – Vil ikke føre til færre tiggere, mener Frp.

Per Sandberg

KRITISK: – Regjeringas forlag er hverken fugl eller fisk, sier Frps Per Sandberg. Han ønsker ikke at staten skal bruke penger på humanitær hjelp til tiggere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

  • Meldeplikt for tiggere.
  • Tiggesoner og tiggetider.
  • Penger til akuttiltak.
  • Lavere terskel for å utvise kriminelle EØS-borgere.

Dette er tiltakene regjeringa lanserer i dag for å hjelpe kommunene håndtere strømmen av utenlandske tiggere i sommer.

– Vi gir kommunene mulighet til å forby tigging på visse steder og til visse tider. Tigging er uønsket i Norge, og de tiltakene vi nå iverksetter er tiltak som andre land har gjennomført med god effekt, sier justisminister Grete Faremo.

I Politisk kvarter tirsdag morgen møtte han Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg for å diskutere regjeringas tiltak mot tigging.

Frp vil ikke bygge dusj til tiggere

Han krever totalforbud mot tigging i Norge, og advarer mot å la kommunene selv velge om de vil innføre tiggefrie soner. Ifølge Frp kan det føre til at tiggerne strømmer til kommuner som unnlater å innføre strenge regler.

Mest kritisk er han til at regjeringa setter av ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til humanitære tiltak. Pengene skal gå i en pott som gjør at frivillige organisasjoner og andre kan søke om midler til å iverksette akutte tiltak som dusj og toaletter.

Per Sandberg

KRITISK: – Regjeringas forlag er hverken fugl eller fisk, sier Frps Per Sandberg. Han ønsker ikke at staten skal bruke penger på humanitær hjelp til tiggere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi signaliserer at tigging er lov, at og vi vil legge til rette med sanitære tiltak, sier Sandberg.

– Mener du at vi skal gjøre tilværelsen så utholdelig som mulig slik at de ikke kommer?

– Forholdene er allerede uutholdelige, og det er nedverdigende for de som sitter til alle årstider og tigger. Vi bør heller hjelpe dem i opprinnelseslandet, svarer Sandberg.

Faremo avviser forbud

Faremo begrunner potten til akuttiltak med at «de sosiale utfordringene ikke blir borte» selv om politikerne ikke ønsker tigging i Norge.

Samtidig har hun tro på at tiltakene regjeringa nå innfører gjør kommunene bedre rustet til å løse utfordringene som tilreisende tiggere fører til.

Men noe forbud mot tigging er ikke aktuelt.

– Vi kan ikke forby fattigdom. Dersom et tiggeforbud skal gi ønsket signaleffekt, må det håndheves til enhver tid, over hele landet. Det å bruke politiressursene til å gå etter tiggere, det er etter min oppfatning helt feil ressursbruk, sier justisministeren.

Politiet tror ikke på tiltakene

Flere politifolk er kritiske til regjeringas forsøk på å løse utfordringene tigging innebærer.

– Enten får det være et totalforbud eller så får det være fritt frem å tigge, sa leder i Oslo politiforening, Sigve Bolstad, til NRK i slutten av april.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Leder i Oslo politiforening Sigve Bolstad skjønner ikke hvordan han og kollegene skal håndtere den nye lovendringen om tigging.

NETT-TV – Det er på grensen til umulig å praktisere, sa politiet om Faremos tiltak til Dagsrevyen 28. april.

Nå blir det opp til kommunene om de skal innføre spesielle soner og tider der tigging skal være forbudt. Ifølge politiet er retningslinjene ulne og vanskelige og praktisere.

– Dersom det blir en forventning om at politiet skal følge opp til hvilke tider og på hvilke steder det er lov til å tigge, det er på grensa til en umulighet, mener Bolstad.

Politimestrene i de største byene i Norge og Politidirektoratet mener et generelt forbud mot tigging er veien å gå.

De får støtte fra Frp, Høyre og Senterpartiet, mens Venstre, KrF, Ap og SV vil at tigging fortsatt skal være lovlig i Norge.