Hopp til innhold

- For lett å få sykmelding

Det norske folk sier i en meningsmåling at det er for lett å sykmelde seg.

Skjema for sykmelding

Blant velgerne til Høyre og Frp svarer to tredeler av de spurte at det er for enkelt å få sykemelding.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

I en meiningsmåling gjort av Norstat for NRK svarer nemlig 52 prosent at det er for enkelt å få sykemelding.

Det er spesielt på høyresiden at velgerne mener dette. Blant velgerne til Høyre og Frp svarer to tredeler av de spurte at det er for enkelt å få sykemelding.

Ber legene skjerpe seg

I dag møter partene i arbeidslivet arbeidsministeren for å drøfte hvordan vi skal få ned sykefraværet. Fremskrittspartiets leder Siv Jensen har en oppskrift klar:

- Fremskrittspartiet har flere ganger sagt at dersom vi klarer å stramme inn legenes praksis med sykemeldinger, så vil sykefraværet gå ned. Jeg har registrert at legeforeningen stiller seg helt uforstående til dette. De bør gå litt i seg selv og prøve å finne fram til metoder slik at legene blir litt strengere med sin sykemeldingspraksis, sier Jensen.

- Kommer ingen vei med å fordele skyld

Men president Torunn Janbu i Den norske Lægeforening sier det blir for enkelt å skylde på legene:

- Jeg tror ikke vi kommer noen vei i dette arbeidet dersom vi skal fordele skyld og peke på enkle løsninger. Legene må gjøre en god jobb, men det må også arbeidslivet og NAV. Arbeidslivet må for eksempel akseptere at folk som ikke er helt friske eller har yrkeshemminger kommer inn i aktivt arbeid, sier hun, og sier at dette er en utfordring for hele samfunnet som krever at alle løfter i flokk.

Høyre-leder Erna Solberg sier til NRK at hovedproblemet i Norge er at det er for enkelt å forbli sykemeldt.

- De som har vært syke en stund bør i større grad flyttes tilbake litt gjennom aktiv sykemelding og tilstedeværelse på jobben. For det er farlig å forbli i passivitet.