Mona Sahlin: - Den svenske sykelønnsordningen er vanvittig

Mona Sahlin vil endre mye på sykelønnsordningen i Sverige hvis Sosialdemokratene vinner valget til høsten. I Norge går Jens Stoltenberg motsatt vei - han vurderer å kopiere svenskenes ordning.

Video nsps_upload_2010_1_12_18_38_37_583.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Klikk for å se videoinnslag: Sosialdemokratenes leder Mona Sahlin vil går motsatt vei av Jens Stoltenberg, og vil fjerne både automatisk kutt i sykelønn etter et visst antall dager og standardiserte sykemeldingsblanketter.

I et intervju med NRK sier Mona Sahlin, partileder for de svenske Sosialdemokratene, at den rødgrønne koalisjonen vil endre mye på den svenske sykelønnsordningen hvis de vinner valget i september.

Både ordningen med kutt i sykelønnen etter et visst antall dager og standardiserte sykemeldinger vil bli fjernet.

Dermed går de rødgrønne i Sverige motsatt vei av Jens Stoltenbergs regjering - som på sin side vurderer å kopiere elementer fra svenskene.

Les også: Vil gjøre det vanskeligere å sykmelde seg

Les også: Varsler endringer i sykelønnsordningen

- Legger alt ansvar på den syke

Sahlin mener endringene den borgerlige regjeringen har gjort siden de vant valget i 2006 har vært forferdelige, og at regjeringen har ødelagt tilliten mange tidligere har følt til trygdesystemet.

- I Sverige legger man nå nesten alt ansvaret på den syke selv - i stedet for å stille krav, men også gi hjelp for å kunne komme tilbake, sier Sahlin, og legger til:

- Dessuten har man innført et krav om at selv svært alvorlig syke skal gå til arbeidsformidlingen og søke jobb. Vi har en utrolig høy arbeidsløshet i Sverige. Det er ikke verdig at svært syke mennesker ikke får rehabilitering og sykemelding. Det er feil, mener Sahlin.

De rødgrønnes statsministerkandidat vil endre på de borgerliges «stupstokk», en ordning som innebærer at sykemeldte mister forsikringen etter et visst antall dager.

Vil fjerne standardiserte sykemeldinger

Sahlin vil også fjerne de standardiserte sykemeldingsskjemaene. Etter disse får syke utskrevet sykemelding for et visst antall uker etter en bestemt diagnose.

- Det er «vanvittig». Disse sykdommene rammer oss som individer veldig ulikt. Er det unge, gamle, menn eller kvinner? Hvilken type arbeid har vi? Det finnes dem som er svært alvorlig syke, med kreft, men som kan fortsette i arbeidet sitt. Andre, med svært hardt fysisk krevende arbeid, kan ikke arbeide. Man standardiserer, i stedet for faktisk å forsøke å hjelpe hver og en som er for syk til å komme tilbake, men også med å kunne stille krav, mener Sahlin.

Hun vil derimot ikke gi Jens Stoltenberg råd om hva han bør gjøre.

Les også: – Slutt på full lønn under sykdom

Les også: - Sykelønnskutt hjelper ikke

- Jeg sier bare at i Sverige, der man har en regjering som bevisst har bygget ned mange av de ulike trygghetsforsikringene, så er det farlig om man ikke kan stole på dem, sier Sosialdemokratenes leder, og legger til:

- Dessuten har standardiseringer en tendens til å ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Hver og en, for eksempel en som har kreftsykdom, er ulik de andre. Standardiseringer riskikerer å ødelegge tryggheten for alle, i stedet for å gi hjelp til å komme tilbake. Slik ser vi på det.

- Jens Stoltenberg har sendt et utvalg til Sverige for å undersøke dette med standardiserte sykemeldinger. Vil du fraråde ham å innføre slike?

- Jeg synes det er bra at han ser seg rundt, og forsøker å både bli inspirert og kanskje avskrekket fra andre land, sier Sahlin.

- Så han bør avskrekkes?

- Nei, han bør se på de systemene han vil. Jeg vet bare at min beskjed til de svenske velgerne er at vi her må ha et trygdesystem vi kan stole på. Da har den borgerlige regjeringens måte å bruke standardiseringer og datogrenser vært ødeleggende for de som er alvorlig syke og trenger støtte, påpeker Sahlin.

- Ødelegger tilliten til systemet

Sosialdemokratenes leder sier saken om syketrygd, i tillegg til den lignende saken om arbeidsledighetstrygd, blir viktig inn i valgkampen.

- For meg er dette et typisk eksempel på en regjering som velger å senke skattene for oss som har arbeid, og ødelegger tilliten til systemet for de som har det tøft og vanskelig. Det er ikke et velferdssystem som oppfører seg på denne måten, fastslår Sahlin.

Den svenske ordningen med én karensdag og 80 prosent lønn under sykdom har ikke Sahlin tenkt å endre på. Hun ønsker i stedet at flere skal omfattes av de 80 prosentene.

Møter Stoltenberg onsdag

Sahlin skal møte statsminister Jens Stoltenberg på onsdag.

Stoltenberg sier til NRK at han så langt bare har sagt at en ekspertgruppe skal se på erfaringer man har gjort i andre land, blant dem Sverige.

– Vi kommer ikke til å kopiere den svenske modellen fordi det er mye der vi er imot, men vi kan lære av både det de har lyktes med og det de har mislyktes med i Sverige, mener Stoltenberg.

Han mener det er fornuftig å lære av andre land og sier at svenskene har halvert sitt sykefravær.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger