Dialog skal få ned sykefraværet

– Partene i arbeidslivet må forplikte seg til å bruke avventende sykelønn i ny avtale, mener Nav-direktør Erik Oftedal.

Erik Oftedal
Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Nav mener norske arbeidsgiverne må få syke ansatte til å jobbe mer. Gjennom ordninger som avventende sykelønn håper etaten å få ned sykefraværet ved å legge til rette for arbeidstakerne.

– Arbeidsgiver og arbeidstaker må sette seg ned sammen å se om det er mulig å tilrettelegge arbeidet i stedet for å være sykmeldt. Det skal sørge for en dialog på arbeidsplassen, og det kan igjen føre til lavere sykefravær, forklarer Nav-direktør Erik Oftedal.

Video nsps_upload_2010_1_8_8_53_10_199.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video: Nav-direktør Erik Oftedal i morgennytt.

Lite brukt

På denne måten sparer arbeidsgiverne sykelønn, mens den syke beholder kontakten med jobben.

Dette skaper mindre fravær, mener alle involverte parter i tidligere undersøkelser. Likevel var bare 0,6 prosent av sykemeldingene avventende i fjor.

– Det er dessverre få som bruker den i dag, men det er stor interesse for det. Arbeidstakere tror at de i stor grad kunne unngått sykemelding dersom arbeidstedet var tilrettelagt, arbeidsgiverne tror de ville hatt stor nytte av å ha tettere kontakt med legene, og legene tror avventene sykmelding kan føre til lavere sykefravær.

– Arbeidslivet har allerede flere tiltak som kan redusere sykefraværet, men sjefene og de ansatte må bruke dem også, sier Oftedal.

Alle må bidra

YS-leder Tore Kvalheim mener hans folk også kan gjøre mer for å beholde folk på jobben:

– Vi har ikke hatt det som en sentral oppgave, men vi er nødt til å skolere våre tillitsvalgte i større grad på dette feltet framover, sier Kvalheim.

Neste uke starter møtes staten, arbeidstakere, arbeidsgivere og eksperter til seminar om inkluderende arbeidsliv. Ny avtale skal forhandles fram før 1. mars og mer bruk av avventende sykelønn er ett av tiltakene som diskuteres for å senke statens utgifter til sykefravær.

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, anbefalte avventende sykemelding allerede for tre år siden.

–Vi tror at det å sette inn ressurser på å bedre kommunikasjonen mellom lege, pasient og arbeidsgiver vil bidra til å få ned langtidsfraværet, sier han.