Kreftlegar ber om klare vaksinesvar

Helsestyresmaktene må gje kommunane klårare beskjed om kva som skal skje med uvaksinerte helsearbeidarar. Det meiner fleire leiarar på norske kreftavdelingar. I dag må alle sjukeheimar og heimetenester sjølv finne ut om dei har lov til å spørje om tilsette er vaksinerte. Det bør koma klårare nasjonale reglar, seier leiar for kreftavdelinga på Sjukehuset Østfold, Andreas Stensvold.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no