Hopp til innhold

Vil beholde dagens fraværsgrense i videregående skole

Utdanningsdirektoratet skroter forslaget de sendte på høring om nye fraværsregler og foreslår å beholde stort sett alle dagens fraværsregler.

Skole og undervisning - bilde fra et klasserom, tatt bakerst i rommet. Læreren skriver på en digital tavle/smarttavle. Elevene sitter ved pultene sine, som er på hver sin side av rommet. Alle er med ryggen mot kameraet.

FRAVÆRSGRENSEN: Foreslår beholde mye av dagens ordning.

Foto: NTB

Utdanningsdirektoratet foreslår å beholde dagens fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent og foreslår at elever fortsatt kan søke om fri uten at fraværet blir registrert.

Forslaget skal sendes til Kunnskapsdepartementet.

Vi bevarer dagens system, men går inn i noen utredningsspor av enkeltelementer.

Det sier direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenkvist.

Morten Rosenkvist, Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets direktør Morten Rosenkvist sier de beholder mye av dagens fraværsordning.

Foto: Udir

I et forslag som ble sendt ut på høring i fjor, foreslo de å sette opp fraværsgrensen til 15 prosent, la alt fravær telle likt og innføre egenmeldingsordning. Motstanden var stor.

Les også Fraværsregler: Reagerer på at skulk sidestilles med politisk arbeid

Leder for Senterungdommen Andrine Seppola under Senterpartiets landsmøte i Trondheim 2023.

Stor motstand

I høringsrunden til forslaget som inneholdt over 400 svar var reaksjonene sterkest på at ingen elever kunne være borte fra et fag på skolen i mer enn 15 prosent av tiden uavhengig årsak. Skulk, sykdom og fri til politisk arbeid eller toppidrett skulle registreres likt og som fravær.

Utdanningsdirektoratet har lyttet til protestene og sender torsdag dette forslaget til Kunnskapsdepartementet:

  • Dagens ordning med 10 prosent fraværsgrense videreføres
  • Eleven kan unntas visse typer fravær mot dokumentasjon
  • Elevene skal være mest mulig på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt

De vil se nærmere på hvordan de skal få til:

  • En egenmeldingsordning med kvote som ivaretar fastlegens situasjon
  • En øvre grense for hvor mye dokumentert fravær som kan unntas

Direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenkvist sier de har landet på dette forslaget etter mange tilbakemeldinger.

Vi tenker at når innspillene spriker såpass mye i mange forskjellige retninger, så blir det mye vanskeligere å finne ut av hva som er et fornuftig kompromiss her inne.

Han sier det er enkelte deler av forslaget de anbefaler å utrede videre. Blant annet en løsning for egenmelding.

Kunnskapsminister Kari Nessa Northun sier hun er glad for at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et nytt forslag etter stor motstand under høringen.

Kari Nessa Nordtun

Kunnskapsminister Kari Nessa Northun er glad hun får et nytt forslag på bordet.

Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen/NRK

- Jeg merker meg at Utdanningsdirektoratets forslag til nye fraværsregler får liten støtte, og at direktoratet går bort fra sitt eget forslag. Jeg ser det dermed ikke som naturlig å gå videre med deres hovedmodell.

- Det er ikke aktuelt å endre fraværsreglene for skoleåret 2024-25, neste skoleår er det dagens fraværsregler som gjelder.

Kunnskapsministeren sier det blir nye fraværsregler fra høsten 2025.

Delte reaksjoner

Vi er glad for at regjeringen legger Udirs forslag i en skuff. Hadde dette blitt innført, hadde det satt en stopper for frivillighet, idrett og kultur blant elevene i landet.

Det sier leder av elevorganisasjonen Madelen Kloster.

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Madelen Kloster

Elevorganisasjonens leder Madelen Kloster er fornøyd med at det gamle forslaget er skrotet.

Foto: Nikolai Sogn / Elevorganisasjonen.

AUF er derimot ikke fornøyd.

– Vi er skuffet over dette forslaget fra Utdanningsdirektoratet. Det sier nestleder i AUF Gaute Skjervø.

Gaute Skjervø

Nestleder i AUF Gaute Skjervø er skuffet over forslaget.

Foto: AUF

Dette er ingen erstatning for dagens regler.

Både elevorganisasjonen og AUF ønsker å skrote hele systemet med fraværsgrense.

Det er en enorm mistillit mot norske elever, som daglig forteller at skolen ikke tror de vil møte opp frivillig.

Det mener Elevorganisasjonen, som får støtte av AUF nestlederen.

Lektorlaget mener det er gode nyheter at dagens fraværsordning beholdes.

Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. Pressefoto. Foto: Fartein Rudjord.

Lektorlaget jubler, sier leder Helle Christin Nyhuus

Foto: Fartein Rudjord

– Dagens regler har vært en suksess. Vi er glade for at Udir har lyttet til protestene våre.

Det sier leder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus.

Dagens fraværsregler sier at eleven kan være borte 10 prosent av tiden i et fag uten å stryke. Legeattest sørger for lovlig fravær ved sykdom.

Dette har ført til at legebesøket for videregående elever har økt med 30 prosent.

I forslaget som er skrotet ville de ha egenmelding ved sykdom.

Det var det stort flertall for dette i høringen, men nå foreslår Udir å se på alternative løsninger. De vil utrede en egenmeldingsordning med kvote.

Allmennlegeforeningens leder Nils Kristian Klev

Leder av allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev er glad for at egenmelding etter hvert skal innføres.

Foto: Thomas Eckhoff/Den norske legeforening

Det er gledelig å se at det er bred støtte til å avvikle legeattest og erstatte dette med en egenmeldingsordning.

Det sier leder av allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.

Vi ser behovet for at departementet bruker noe mer tid på utforming av en helhetlig løsning, før de fjerner kravet til legeattest.

Fraværsgrensen har fått elevene på skolen

Fraværsgrensen i videre gående skole ble innført i 2016/2017. Et av målene var å få ned fraværet i den videregående skolen. Ifølge høringsdokumentet har fraværet i videregående sunket etter innføringen av fraværsgrensen, men det er ikke færre som dropper ut.

Utdanningsdirektoratet vil gi fylkeskommuner, skoler og foreldre større ansvar for at elevene gjennomfører skolegangen.

Den nye opplæringsloven gir elevene rett til opplæring helt til de har klart å gjennomføre det de har startet på. Dette ble vedtatt i juli i fjor.

Gaute Skjervø i AUF mener det nye forslaget ikke tar høyde for at folk kan være borte fra skolen og likevel lære noe.

Så lenge det er en sånn grense som gjør at du stryker automatisk på 10 prosent, så er jeg misfornøyd.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger