Hopp til innhold
Stortinget
Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Etterlønn til politikere

Oppsummert

Riksrevisjonen har undersøkt 500 stortingsrepresentanters bruk av blant annet pendlerboliger, reiseutgifter og etterlønn. Over 60 har fått for mye utbetalt og kontrollen har vært for dårlig, konkluderer riksrevisoren.

 • Stortingspresidenten ser alvorlig på Riksrevisjonenes kritikk

  – Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten. Vi vil nå sørge for at disse følges opp. Jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og grundig jobb, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

  Riksrevisjonen har gransket etterlønn, reiseutgifter og pendlerordninger for 500 stortingsrepresentanter, og konkludert med at over 60 representanter har fått for mye utbetalt.

  Til NRK sier Gharahkhani at de har gitt administrasjonen beskjed om å umiddelbart ta kontakt med samtlige som er omtalt i rapporten for å få avklart de sakene som fort som mulig.

  Riksrevisjonen mener at Stortingets presidentskap ikke har sikret en forsvarlig styring og oppfølging av administrative saker på Stortinget.

  De sier også at Stortingets administrasjon har gitt mangelfull og misvisende informasjon og veiledning til representantene om fratredelsesytelser og etterlønn.

  Stortingets direktør, Kyrre Grimstad, kommenterer saken slik:

  – Dette tar vi på største alvor. Riksrevisjonens rapport viser at vår forvaltning av stortingsrepresentantenes ordninger ikke har vært god nok. Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Grimstad.

  – Det er avgjørende for tilliten til Stortinget at befolkningen kan være trygge på at det er gode systemer og rutiner for forvaltning av ordningene, og at kritikkverdige forhold avdekkes og ryddes opp i. Dette tar administrasjonen et ansvar for, og det er allerede tatt grep for å bedre vår forvaltning av ordningene og vår informasjon til stortingsrepresentantene om hvilke regler som gjelder, fortsetter han.

 • Riksrevisjonen: En tillitskrise for Stortinget

  – Riksrevisjonens overordna vurdering er at Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvalta på en tilfredsstillende måte, Stortingets administrasjon har forvalta regelverk, informasjon og kontroll på en mangelfull måte, og at flere av de tidligere stortingsrepresentantene ikke har vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene, forteller riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse i dag.

  – Riksrevisjonen mener at dette er sterkt kritikkverdig, vår mest alvorlige kritikkform, forteller han.

  Riksrevisjonen har undersøkt 500 stortingsrepresentanters bruk av blant annet pendlerboliger, reiseutgifter og etterlønn.

  6. januar ga Stortinget Riksrevisjonen oppdrag om å starte undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger.

  Riksrevisjonen har sett på disse ordningene og tidsperiodene:

  Fratredelsesytelse og etterlønn: Undersøkt enkeltrepresentanter i perioden 2012 til 2021.

  Pendlerboliger: Undersøkt enkeltrepresentanter i perioden 2009 til 2021.

  Reiseutgifter: Systemanalyse for perioden 2018 til 2022.

 • Riksrevisjonen vil fremme sterk kritikk mot Stortinget

  Riksrevisjonen konkluderer med å fremme «sterk kritikk» i sin rapport om Stortingets økonomiske ordninger, får NRK opplyst. Det er den sterkeste kritikken Riksrevisjonen kan gi.

  Samtidig vil kontrollorganet navngi mellom 45 og 50 enkeltpolitikere for brudd på regelverk, etter det NRK kjenner til. Det var VG som først omtalte saken.

  Riksrevisjonen har det siste året undersøkt stortingsrepresentantenes bruk av fratredelsesytelse, etterlønn, pendlerboliger og reiseutgifter. De har også undersøkt presidentskapet og stortingsadministrasjonens forvaltning av ordningene.

  Torsdag klokken 12 skal riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presentere resultatene av undersøkelsen.

 • Riksrevisjonens gransking av Stortinget er ferdig

  Riksrevisjonens gransking av de økonomiske ordningene på Stortinget er ferdig, og en rapport om dette blir lagt fram 27. april.

  Dette kommer fram i et brev til stortingsrepresentantene som Dagbladet har hatt tilgang til.

  Representantene som har mottatt ytelser i strid med regelverket vil bli navngitt, står det i brevet.

 • Forsvarsministeren betaler tilbake lønn

  I 2018 og 2019 fikk forsvarsminister Bjørn Arild Gram rundt 70.000 kroner for å være stortingsvara samtidig som han fikk ordførerlønn. Nå betaler han tilbake.

  Som ordfører i Steinkjer kommune fikk Gram (Sp) 839.475 kroner i lønn i 2018 og 862.189 kroner i 2019. Samtidig fikk han omkring 70.000 kroner for å ha møtt som vararepresentant på Stortinget, ifølge Dagbladet.

  – I den perioden dere viser til, var jeg ordfører og lokalt folkevalgt i Steinkjer kommune. Jeg var samtidig vara til Stortinget og måtte møte i Oslo flere ganger i kortere perioder. I og med at dette var så korte perioder, valgte jeg å fortsette med mitt verv og virke som ordfører uten å søke fritak, uttaler Gram til avisen.

  Han sier at han nå har betalt penger tilbake til kommunen.

  – Jeg har alltid vært veldig opptatt av å følge alle regler som gjelder, og mener jeg også har gjort det i dette tilfellet. Jeg ønsker imidlertid ikke at det skal kunne såes tvil om min integritet, og jeg har derfor refundert Steinkjer kommune for godtgjøringen jeg mottok fra kommunen de dagene jeg møtte på Stortinget. (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no