SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Handel og gjestgiveri i Bremanger

Den første kjende handelen i Bremanger kom på Holmen og Grolsberget på Torvanger på slutten av 1600-talet.

Publisert 07.12.2006 13:33. Oppdatert 08.12.2006 09:54.

Den eldste opplysninga om handel er frå 1668 då kremmaren Margrete Fester på Holmen kravde oppgjer for varer som ein kunde hadde kjøpt på borg. Margrete Fester budde sjølv i Bergen og dreiv kremmarleiet på Holmen med butikkbetjenten Søren Larsson Nødset og seinare Torstein Olsen.
Torstein Olsen dreiv oppkjøp av fiske og lever og bytte til seg brennevin og tobakk frå Bergen som han selde med god forteneste i heimbygda - og vart hekta og fekk bot fordi han dreiv tuskhandel med varene på kyrkjebakken. Til fiskefrakta frå Bremanger til Bergen nytta han ein stor vengebåt.
Erik Struenn Senneset starta handel på naboeigedomen Holmen omlag samstundes med Torstein Olsen på Grolsberget. Men Erik Struenn Senneset døydde i 1697, kort tid etter at han starta handelen.
Heller ikkje Torstein Olsen gjekk det så bra med: I 1702 sat han opp over øyra i skatterestansar, og året etter drukna han.

Tuskhandel og gapestokk

På Grolsberget veit ein at det på slutten av 1600-talet budde eit par som heitte Anders Olavsson og Marite Pedersdotter og som dreiv med handel på Nord-Noreg. Truleg var det snakk om småhandel. På same vis som Torstein Olsen dreiv Anders tuskhandel av øl på kyrkjebakken på Grotle og fekk bøter for det i 1691. Kona Marite var elles kjend for å vere snarsint og stygg i kjeften. Ho fekk sone i gapestokken for sleivkjeften sin.
Både Grolsberget og Holmen var på den tida eigd av Johan Mejer som i 1694 selde til Jakob Olavsson frå Lammetun i Askvoll.
I 1707 finn vi borgaren Jens Jenson som handelsmann på Holmen, men heller ikkje han vart eigar så lenge.

Fester-folket frå Vågsvåg kjem inn på Holmen

I 1711 tok Rasmus Alexandersen Fester over Holmen, og året etter kjøpte broren Helle Fester (f. 1689) naboeigedomen Grolsberget av Jakob Lammetun. Kort tid etter kjøpte Helle Fester eigedomen Holmen frå bergensaren Christan Jæger.
Fester-folket kom frå kremmarslekta på Vågsberget ved Måløy (sjå Handelsstaden Vågsberget, Vågsøy kommune). Faren til Helle var Alexander Didrikson Fester som fekk kongebrev på handelen på Vågsberget i 1692.
Både Helle Fester og seinare sonen Alexander Fester må ha hatt omfattande handel på Holmen, for då Alexander Fester døydde i 1743, vart 17 hus på Holmen og Grolsberget verdsette til 286 dalar. Han hadde i tillegg to jekter verd 152 dalar.
Men trass i stor aktivitet slukte gjelda det meste av verdiane i dødsbuet, og det enda med at Henrik Mejerhof i Bergen slo under seg eigedomane og handelsretten i Bremanger.

Slektskopling mot Smørhamn-kremmaren

I 1758 finn vi Mads Tybring Quale som eigar på Holmen. Han kom frå kremmarslekta i Smørhamn. I 1761 fekk Mads løyve til å drive skjenkestove og gjestgiveri på Holmen.
Mads døydde i 1763, og enkja Maria Kristine Bruus og sonen Mads dreiv vidare fram til Maria døydde i 1770.
Neste eigar var Jørgen Balchen som hadde slektsband til dei førre eigarane. Men heller ikkje han fekk lønsemnd på Holmen. Bygningane skranta, og då han døydde i 1777, vart eigedomen seld til Olav Rasmussen Bruland frå Utvik i Nordfjord. Bruland fekk drive staden som før, med unntak av at han ikkje fekk lov til å brenne brennevinet sitt sjølv. Bruland døydde i 1785. Enkja etter Bruland gifta seg no med Mads Tybring Quale d.y. som var sonen til ein tidlegare eigar. I folketeljinga i 1801 vert Quale også omtala som losoldermann. Då han døydde i 1840, var gjelda større enn verdiane i buet.
Etter fleire eigarskifte kom Sjur Flamer frå Luster inn som eigar på Holmen og Grolsberget i 1853. Flamer hadde seks tilsette i landhandelen sin. Men sildefisket slo feil, og Flamer selde i 1878 til sunnmøringen og jekteskipperen Jakob Ekrem.
I 1886 vart eigedomen seld på auksjon til M.A. Rosendahl, og året etter til Anders Mikkelsen Hauge som i tillegg til handel også dreiv postopneri på Holmen.

P. Terdal tek over

Peder A. Terdal (1873–1930) vart eigar i 1901. Han kom frå garden Terdal ved Florø og hadde skaffa seg kontaktar i England etter ei tid som fiskar på ein britisk trålar.
I tillegg til handel og bakeri bygde han seinare også røykeri, trandamperi og leverpresse på Holmen.
I 1930 starta firma P. Terdal eksport av hermetisk krabbe til England. Då dottera Anna Terdal og svigersonen Kristoffer K. Førde tok over i 1930, var dei oppe i 20 tilsette i sesongen. Krabbefabrikken var i drift til 2. verdskrig.
I 1954 flytta Anna og Kristoffer Førde fiskemottaket sitt frå Holmen til Hauge. Der dreiv dei også produksjon av fiskekaker.

Terdal starta rutebil

Sonen til Peder A. Terdal, Abraham Terdal og systera Johanna, tok over eigedomen på Holmen og Grolsberget i 1935. Dette sameieget vart oppløyst i 1956.
Sonen til Abraham, Ottar Terdal, tok over eigedomane i Holmen i 1970, og seinare gjekk eigedomen til systera til Ottar, Annlaug.
Abraham Terdal hadde like før 2. verdskrig starta gods- og persontransport, og like etter krigen kjøpte han den første bussen og skipa Rutebilane i Bremanger. Det lokale trafikkselskapet har kring sju bussar og lastebilar i drift. Sonen til Abraham, Paul Terdal, tok seinare over drifta av rutebilselskapet.
På Hauge bygde firmaet opp eit stort servicebygg for bildrifta, og dreiv dessutan landhandel, bakeri og dampskipsekspedisjon.MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no